Unionen kritisk till regeringens utredning om företagare i trygghetssystemen

I dag presenteras den statliga utredningen Företagare i trygghetssystemen (SOU 2019:41). Unionen är kritisk till att utredningen innehåller få skarpa förslag. Detta trots att det finns stor politisk uppslutning bakom ambitionen att trygghetssystemen måste förbättras.

2019-09-13

– Dagens trygghetssystem är gjorda för gårdagens arbetsmarknad. Många hårt arbetande företagare och kombinatörer har alldeles för dåligt skyddsnät när de till exempel blir sjuka. Tryggheten för dem som vill arbeta som egenföretagare måste öka, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Utredningens syfte (dir. 2019:41)  (https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredni…)var att utreda hur socialförsäkringssystemen fungerar för företagare och att främja ett tryggare företagande.

 – Nu måste en ny utredning tillsättas och ges skarpa direktiv. Den måste snabbt ta fram konkreta reformförslag som stärker tryggheten för dem som vill driva eget eller jobbar i andra former än som anställd, säger Martin Linder.

– Det handlar om trovärdighet för trygghetssystemen. Vi kan inte ha gemensamma socialförsäkringar som inte fungerar för alla dem som arbetar som egenföretagare. Det behövs en större trygghet för alla som vill driva eget. Alla som arbetar och betalar in till systemet bör så långt det är möjligt ha lika goda förutsättningar att få ut ersättning vid sjukdom och föräldraledighet, säger Martin Linder.

Utredningen har konstaterat vad som krävs för ett fortsatt arbete. Det handlar bland annat om att reglerna när det gäller sjukpenningsgrundande inkomst, SGI, måste förändras och att egenföretagare måste få bättre tillgång till rehabilitering efter sjukdom. 

– Regeringen bör prioritera att se över karenstidsreglerna i sjukförsäkringen för egenföretagare. Idag får den som driver eget aktiebolag stå för sin egen sjuklön i två veckor. Nu gör regeringen det enklare att starta aktiebolag, vilket är bra, att då belasta företagaren med höga kostnader i bolaget om man blir sjuk känns inte rimligt, säger Martin Linder.

Fakta: Så vill Unionen stärka egenföretagares trygghet

På kort sikt är de viktigaste ändringarna för Unionen att:

· En karensdag bör vara det förvalda alternativet i sjukförsäkringen på samma sätt som det är för anställda idag.
· Vid beräkning av arbetslöshetsersättningen ska egenföretagare kunna behålla sin ersättningsgrundande inkomst från tidigare anställning i 36 månader i stället för som idag i 24 månader.
· En ”snabb-vabb” införs för egenföretagare. Där vabb-ersättningen beräknas utifrån ett schablonbelopp för att slippa långa utredningar för att fastställa SGI.
· Regeringen utreder om egenföretagande aktiebolagsägares självrisk, på 14 dagar utan ersättning om de blir sjuka, är rimlig utifrån vad aktiebolagsägare betalar in i sjukpenningavgift.

På lång sikt är de viktigaste ändringarna för Unionen att:

· Arbetslöshetsförsäkringen baseras på ett inkomstkrav istället för ett arbetskrav.
· Beräkningarna av sjukpenninggrundande inkomst förändras radikalt: från att vara uppskattning av framtida inkomst, till att bygga på vad individen faktiskt har tjänat. Det skulle öka förutsebarheten och stärka kopplingen mellan vad man har tjänat och vad man kan få i ersättning.

Unionens främsta trygghetstips utifrån det nuvarande systemets utformning:

· Skydda din inkomst- ta ut lön. Kapitalinkomster räknas inte med när ersättningarna bestäms.
· Månadslön är bättre än vinst. För att fullt ut kunna ta del av trygghetssystemen bör du ta ut en månadslön på 38 000 kronor innan du börjar ta ut vinst.
· Kryssa färre karensdagar. Idag är det förvalda alternativet sju karensdagar för egenföretagare (med enskild firma) om de blir sjuka. Med ett enkelt knapptryck på Försäkringskassans hemsida kan du ändra från sju till en dags karens.
· Tänk på pensionen- redan idag. Egenföretagare måste själva ta ansvar för sin tjänstepension, till exempel genom att teckna hängavtal och få den kollektivavtalade tjänstepensionen.