Unionen kräver höjd reallön, mer flexpension för alla och stärkta möjligheter till återhämtning

Höjda reallöner och avtal som säkrar löneutveckling för alla. Ökade avsättningar till flexpension på alla avtalsområden. Stärkta möjligheter till återhämtning. Det är Unionens viktigaste frågor i den kommande avtalsrörelsen som påverkar 2,8 miljoner löntagare. Det beslutade Unionens förbundsråd enhälligt vid sitt möte på tisdagen. 

2019-06-18

– Det går bra för Sverige. De anställda är företagens viktigaste resurs och bidrar till företagens framgångar. Vi vill att alla medlemmar ska få sin del av kakan genom reallöneökningar som inte äventyrar konkurrenskraften, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

I avtalsrörelsen år 2017 lyckades Unionen bygga ut systemet för flexpension till att omfatta alla branscher. Flexpension innebär förstärkt tjänstepension och en möjlighet till flexibelt slut på arbetslivet för tjänstemännen i det privata näringslivet.

– Förra avtalsrörelsen lyckades vi få med alla branscher i flexpensionssystemet. Nu fortsätter arbetet med att öka avsättningarna till den allt viktigare tjänstepensionen, säger Martin Linder.

7 av 10 tjänstemän i privat sektor känner sig stressade av jobbet. Bättre arbetsmiljö, balans i livet och rätt till återhämtning är därför viktiga områden att nå väsentliga framgångar inom.

– Det är alarmerande att allt fler mår dåligt på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Det är hög tid att arbetsgivarna tar sitt ansvar för att medarbetarna har rätt till återhämtning och ostörd fritid, säger Martin Linder.

I november kommer Unionen att presentera en gemensam avtalsplattform tillsammans med övriga fyra fackförbund inom samarbetet Facken inom industrin. I mitten av december överlämnas avtalskraven till arbetsgivarna och förhandlingarna ska vara slutförda senast den 31 mars 2020.

Vilka avtalskrav som förbundet kommer att driva i avtalsrörelsen 2020 har samlats in från medlemmar och förtroendevalda genom medlemsmöten och enkäter. Inriktningsbeslutet togs på tisdagen efter ett två dagar långt förbundsråd. Unionens förbundsråd är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och består förutom förbundsstyrelsen av 130 förtroendevalda ledamöter från Unionens 18 regioner.