Unionen: Bra att fler partier vill höja åldersgräns för studiemedel

2017-07-05

Unionen välkomnar att fler partier nu ställer sig positiva till att se över studiemedlets åldersgränser.

– Studiemedelssystemet fungerar inte för yrkesverksamma. Alltför många har i dag inte någon möjlighet att vidareutbilda sig trots många år kvar i arbetslivet. Därför är det mycket bra att fler politiska partier nu tagit till sig att de snäva ålders- och terminsgränserna i studiemedelet är ett tydligt hinder för dem som redan jobbar att kunna ställa om och klara förändrade kompetenskrav på arbetsmarknaden, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

Moderaterna har tidigare föreslagit att åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs och att möjligheten till extra studiemedel för den som har slagit i taket ska utökas. Centern föreslår nu att utfasningen av studielån tas bort och att studielån ska ges till 60 års ålder. Finansminister Magdalena Andersson har idag ställt sig positiv till Centerpartiets förslag.

Men Unionen anser att det inte räcker att bara höja åldersgränserna. Ska studier som till exempel innebär tjänstledighet och inkomstbortfall bli ett reellt alternativ för yrkesverksamma måste också villkoren i studiemedlet för äldre bli bättre.

En höjning av bidragsbeloppet är den förändring Unionen bedömer skulle få störst effekt för yrkesverksammas möjligheter att studera.

– Studiebidraget på 3 000 kronor per månad är för lågt. Vi vet att många tjänstemän och medlemmar drar sig för att ta stora lån mitt i livet. Unionens förslag är att yrkesverksamma som utbildar sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden ska få det högre bidragsbeloppet på runt 7 000 kronor per månad, säger Martin Linder.

Unionen vill även se en höjning av det så kallade fribeloppet som är den inkomst man får ha innan studiemedlet räknas av mot inkomsten.

– En höjning av fribeloppet skulle göra det möjligt för fler tjänstemän att gå ner i arbetstid tid för att studera, utan att studiemedlet minskas på grund av arbetsinkomsterna. Även om arbetsgivarna har ett stort ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling skulle en höjning göra att fler kan ta ett eget ansvar och plugga samtidigt som man fortsätter att arbeta, säger Martin Linder.

 

Unionens förslag

 

·
Inför högre bidragsbelopp i studiemedlet för yrkesverksamma som utbildar sig för att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Det kan kopplas till en åldersgräns, som 35 år, och begränsas till 60 veckor (räknat som heltidsstudier).

·
Höj fribeloppet med 20 procent. Det möjliggör för yrkesverksamma med månadsinkomster upp till cirka 42 000 kronor (som heltidslön) att studera halvtid och arbeta halvtid utan att studiemedlet minskas på grund av inkomsterna.

·
Förskjut åldersgränsen för avtrappning av studielån med tre år så att den inleds först vid 50 års ålder och minst 40 veckor med lån återstår vid 60 års ålder. Även rätten till studiemedel (bidrag) bör höjas till 60 års ålder.

·
Utvidga och förtydliga möjligheten till extra veckor med studiemedel vid arbetsmarknadsskäl från dagens 40 till 60 veckor. De extra veckorna bör även undantas från avtrappning av studielån på grund av ålder.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej