Unionen begär resning hos Högsta domstolen för rätt till förlängd uppsägningstid

Unionen begär resning hos Högsta domstolen för den kollektivavtalade rätten till förlängd uppsägningstid vid verksamhetsövergång.  – Det är en principiellt viktig fråga där Unionen inte kan acceptera domen från Arbetsdomstolen, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

2018-11-29

Unionen har sedan år 2012 drivit en tvist mot Almega för medlemmar som vid en arbetsbristuppsägning inte fick rätt till förlängd uppsägningstid av det skälet att de inte fick tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare efter en verksamhetsövergång. Våren 2017 slog EU-domstolen fast att anställda som utgångspunkt har rätt till förlängd uppsägningstid enligt kollektivavtalet vid verksamhetsövergång.

– Att Unionen i ett enskilt ärende begär resning betyder inte att vi inte har tilltro till Arbetsdomstolen. I det här fallet bedömer vi att Arbetsdomstolen inte gjort en riktig tolkning av EU-domstolens avgörande. Därför begär vi nu resning hos Högsta domstolen, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Resningsansökan lämnas till Högsta domstolen idag, torsdag 29 november 2018.

Fakta 55/10-regeln

55/10-regeln innebär att uppsägningstiden förlängs från sex till 12 månader när en anställd har uppnått 55-års ålder och har en sammanhängande anställningstid om 10 år. Regeln finns i tjänstemannaavtalen på privat sektor.