Unga tjänstemän siktar på karriärbyte

Fyra av tio privatanställda tjänstemän yngre än 36 år tror att de kommer att byta jobb till ett helt annat yrke minst tre gånger under yrkeslivet. Det visar en färsk Novus-undersökning från Unionen.

2018-02-23

- Karriärbyten kommer bli allt vanligare och då blir det avgörande med återkommande utbildning under hela arbetslivet. Utbildningssystemet behöver i mycket större utsträckning än idag riggas för att möta yrkesverksammas behov, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Främst är det unga i storstäderna som tror på flest karriärbyten framöver, vilket visar på kraften i den omställningen vi just nu ser på arbetsmarknaden, med ny teknik och nya branscher som snabbt växer till. Då går det inte att utbildningssystemen är uppbyggda främst för längre campusutbildningar, snarare än kortare kurser och distansutbildningar.

- Vi behöver fler korta utbildningsvägar för yrkesverksamma. Unionen vill ha fler yrkeshögskoleutbildningar som är ett år eller kortare, fler distansutbildningar och fristående kurser på högskolan, säger Henrik Ehrenberg.

Undersökningen har genomförts i Novus webbpanel, Sverigepanelen, med ett slumpmässigt rekryterad, riksrepresentativt urval. Antal intervjuer: 1024. Svarsfrekvens: 53 procent. Fältperiod: 24 maj – 12 juni 2017.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?