Svenska Amerikansk Fotbollförbundet vinner Unionens hbtq-pris

2017-08-02

Sveriges största fackförbund Unionen verkar för ett inkluderande arbetsliv och prisar 2017 års hbtq-vänligaste arbetsplats som är Svenska Amerikansk Fotbollförbundet. De arbetar på ett föredömligt sätt med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

– Svenska Amerikansk Fotbollförbundet går i bräschen genom att vara det första idrottsförbundet i världen att hbtq-certifiera sig, säger Peter Hellberg, Unionens 1:e vice ordförande. De bidrar till att skapa en positiv utveckling inom rörelsen som vi på Unionen vill uppmärksamma och sprida kunskap om.
– Unionen har följt debatten om hbtq-personers upplevelser av exkludering och stigmatisering inom idrottsvärlden. Vi anser att det är mycket angeläget att hbtq-personer har samma möjligheter att utöva idrott och på så sätt främja en god hälsa och känna sig som en del av den gemenskap som idrotten erbjuder, säger Peter Hellberg, Unionens 1:e vice ordförande.
Priset har delats ut sedan år 2011 och några av de tidigare pristagarna är Sodexo, Ving och Nordic Choice Hotels.

– Unionens hbtq-pris betyder mycket för oss och är ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning, säger Henric Hedberg som är ansvarig för mångfaldsfrågor för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet. Det är viktigt att fortsätta vara en god ambassadör inom svensk idrott och påverka övriga 70 idrottsförbund att driva frågor kring hbtq, mångfald och inkludering. 
 
Unionen har tagit fram checklistor till arbetsplatser så att de kan verka för en mer hbtq-vänlig och inkluderande arbetsmiljö. Unionen uppmärksammar också behovet av ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och tar fram vägledningar för förtroendevalda.
 
– Vi har skapat en genderpolicy inom Svenska Amerikansk Fotbollförbundet som beskriver möjligheten att delta i vår idrott utifrån hur du själv identifierar dig. Den ska genomsyra hela vår verksamhet från våra anställda på kansliet till alla tusentals medlemmar och utövare av vår idrott, säger Henric Hedberg, ansvarig för mångfaldsfrågor för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet.
 
 

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej