Starkt konjunkturläge fortfarande stabilt – enligt Unionens klubbar

Det starka konjunkturläget har för många svenska företag inte ändrats det senaste kvartalet. Det visar Unionens Snabbpanel, en undersökning som besvarats av Unionenklubbar på drygt 200 företag med sammantaget över 300 000 anställda. – Konjunkturtoppen är nådd men läget för det svenska näringslivet ser stabilt ut, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.  

2019-02-11

I januari i år ställde Unionen frågor till de klubbar som ingår i Unionens Snabbpanel för att ta redan på om klubbarna hade upplevt några tydliga förändringar i konjunkturbilden utifrån sina företags perspektiv under det senaste kvartalet och hur de ser på utvecklingen det kommande halvåret.

Sju av tio klubbar anser att konjunkturläget har förbättrats eller varit oförändrat under det senaste kvartalet. Två av tio klubbar anser att konjunkturen har stärkts från deras företags perspektiv. Ungefär lika många klubbar anser att konjunkturläget har försämrats.

– Att det väger jämt mellan dem som tycker att konjunkturen har stärkts jämfört med dem som ser att den försämrats, pekar på att högkonjunkturen har mattats av och att man har nått toppen. Men svaren visar också att läget för de flesta företag är stabilt och att klubbarna inte ser någon tydlig nedgång, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

I undersökningen svarade mer än hälften av klubbarna att det egna företagets sysselsättning kommer att vara oförändrad under det kommande halvåret, en av fyra klubbar tror att sysselsättningen kommer att öka och en av fem tror att sysselsättningen kommer att minska. Över 70 procent av klubbarna tror att försäljningen kommer öka eller ligga still det kommande halvåret.

Det råder ingen större skillnad mellan klubbar på företag inom industrin och klubbar på företag inom tjänstesektorn.

– Svaren i Unionens snabbpanel är i linje med de kvartalsrapporter som kommit in den senaste tiden. Även om konjunkturen mattas av något så finns det fortfarande ett stark efterfrågan på svenska företags produkter och tjänster, vilket är glädjande, säger Katarina Lundahl.

Om undersökningen och Unionens Snabbpanel

Unionens Snabbpanel består av representanter för Unionens klubbar på företag i stora delar av det privata näringslivet. Undersökningen Unionens klubbar om det aktuella konjunkturläget genomfördes i januari år 2019 och besvarades av drygt 200 klubbar, varav cirka 30 procent på företag med fler än 1 000 anställda i Sverige. I undersökningen är klubbar på företag med sammantaget fler än 300 000 anställda i Sverige representerade. Deltagarfrekvensen var 45 procent.

 

Unionens konjunkturrapport

Två gånger om året mäter Unionen den svenska konjunkturen genom en stor enkätundersökning som besvaras av ca 500 av Unionens fackklubbar ute på företagen. Där svarar klubbarna på frågor om hur försäljning, orderingång, investeringar och antalet anställda kommer utvecklas det kommande halvåret. I Unionens konjunkturrapport från november år 2018 bedömde Unionen att svensk konjunktur mattas av till en BNP-tillväxt på 1,5 procent under år 2019. Unionens konjunkturrapport för våren år 2019 släpps i maj år 2019.