Regeringens budget kan förvärra kompetensbristen

Regeringen missar chansen att använda de goda tiderna till att stärka Sveriges konkurrenskraft och motståndskraft i nästa nedgång. Utbildningssatsningarna riskerar också tillfälligt att förvärra företagens kompetensbrist. Det som behövs är fler korta yrkes- och högskoleutbildningar, menar Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.  

2017-09-20

Svensk ekonomi går som tåget och många vill nyanställa. Digitaliseringen gör samtidigt att företagens kompetensbehov förändras. Resultatet har blivit att företagen får allt svårare att hitta rätt kompetens. Regeringen satsar i höstbudgeten på fler utbildningsplatser inom kunskapslyftet. 

- Det är förstås bra med fler studieplatser. Men regeringens satsningar tar inte sikte på att åtgärda den akuta kompetensbristen här och nu. Fler som läser längre utbildningar kan i det kortare perspektivet förvärra kompetensbristen snarare än att minska den, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Idag finns det många lediga jobb, men de arbetslösa saknar kunskaperna som krävs för att ta dem. De redan yrkesaktiva spelar därför en nyckelroll för att möta kompetensbristen. Distanskurser och fristående kurser gör det lättare för dem att förnya sina kunskaper. Ändå har sådana utbildningar de senaste åren blivit färre. Det bekymrar Unionen.

- Om yrkesaktiva vidareutbildar sig för mer avancerade tjänster lämnar de plats för andra på sina nuvarande jobb. En sådan jobbväxling gynnar alla. Men det kräver att det finns utbildningar som passar dem som redan arbetar. Här hade regeringen behövt göra betydligt mer säger Katarina Lundahl, Unionens chefsekonom.

Unionen välkomnar flera satsningar i höstbudgeten, såsom höjt tak i sjukförsäkringen och återinförd avdragsrätt för fackföreningsavgiften. Men budgeten fokuserar i stor utsträckning på att fördela resurser, snarare än att skapa välstånd att fördela imorgon.

- Regeringen missar möjligheten att investera i sådant som skapar välstånd och ökad motståndskraft inför nästa lågkonjunktur. Utan blomstrande företag med modern kompetensförsörjning har vi ingen välfärd att fördela imorgon, säger Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen.

De stora satsningarna på olika offentliga verksamheter mitt i en brinnande högkonjunktur har också risker.

- Frågan är om det går att hitta lärare, poliser och vårdpersonal för att bemanna alla satsningar. I dessa grupper är arbetslösheten i princip obefintlig, avslutar Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen.