Regeringen äventyrar anställningstryggheten

Regeringen har nu beslutat att tillsätta en utredning som utreder arbetsrätten. – Direktiven är ett hot mot anställningsskyddet och den välfungerande svenska modellen, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

2019-04-26

Utredningen är en del av Januariöverenskommelsen, med målet att modernisera och anpassa arbetsrätten till dagens arbetsmarknad. Unionen välkomnar att regeringen visar ett intresse för dessa frågor som är självklara för arbetsmarknadens parter. Samtidigt ser Unionen tydliga orosmoln i utredningsdirektiven.

- Trygghet i anställning behöver stärkas och inte försvagas. Politikens fokus på LAS skymmer sikten för helhetslösningar. Det blir ett ansvar som Unionen kommer axla i stundande förhandlingar med arbetsgivarna. Det är arbetsmarknadens parter som ska ha och ta det ansvaret, säger Martin Linder.

Unionen anser att det finns en obalans i direktiven där för mycket fokus ligger på att sänka arbetsgivarnas kostnader på anställningstrygghetens bekostnad. Det riskerar att skapa instabilitet i den välfungerande partsmodellen. På den positiva sidan har regeringen hörsammat frågan om arbetsgivarnas ansvar för  kompetensutveckling . Det ansvaret är något Unionen ser som självklart och idag är insatserna otillräckliga. Bristen på kompetensutveckling är ett hot mot individens, företagens, och, i förlängningen Sveriges konkurrenskraft.

- När Unionen nu går in i förhandlingar med Svenskt Näringsliv handlar det inte om att lösa politikens problem utan om att hitta en bred lösning som stärker anställningstryggheten. Jag utgår från att regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna hedrar Januariöverenskommelsen och lägger förslag i linje med parternas slutsatser, säger Unionens ordförande Martin Linder.