Nya siffror: Så påverkar jobbstressen sömnen

En av tre privata tjänstemän i Sverige har svårt att koppla bort jobbet på fritiden och för en av fyra påverkar det sömnen negativt. – Både mental återhämtning och sömn är livsviktigt. Det måste till en balans mellan jobb och fritid, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

2018-10-23

Jobbet tar upp allt mer av vår vakna tid och var tredje tjänsteman inom privat sektor i Sverige uppger att de har svårt att släppa jobbtankarna utanför arbetstid, visar en undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Var fjärde tillfrågad upplever att det gått så pass långt att tankarna på jobbet nu påverkar deras nattsömn negativt.

– Det är orimlig. Vi behöver kunna återhämta oss mentalt och ha en ostörd nattsömn utan tankar på jobbet. Det måste till en balans mellan jobb och fritid, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Förutom sömn så svarar nästan en av fyra i undersökningen att de upplever att arbetet påverkat relationen med familj och vänner. Lika många upplever en känsla av otillräcklighet och känner sig ofta negativt stressade på grund av jobbet.

– Många tjänstemän älskar sitt jobb men du ska inte behöva tänka på jobbet utanför arbetstid. Att inte kunna släppa tankarna på jobbet tar tid från den återhämtning som alla behöver, säger Martin Linder.  

Fem situationer som visar att du inte kan släppa jobbet

1. Du är alltid trött
Du går och lägger dig tidigt, sover bort hela helger och gör allt för att bli piggare. Trots detta känner du dig aldrig riktigt utvilad. Sömnproblem är en av de vanligaste signalerna på att något inte står rätt till. Att vara trött om du sovit för lite är naturligt – men om du aldrig lyckas ta igen sömnen är det ett tecken på att kroppen inte fungerar som den ska.

2. Du är ständigt irriterad
Överdriven irritation är ofta en konsekvens av för mycket stress. Om du märker att du plötsligt har börjat irritera dig på människor runt omkring dig som du tidigare tyckte om bör du vara uppmärksam.

3. Migrän eller spända axlar och nacke
När du upplever stresspåslag är det vanligt att du omedvetet spänner axlar och nacke vilket i sin tur kan leda till spänningshuvudvärk eller migrän. Sömnbrist orsakad av stress kan också vara en bidragande faktor till värken.  

4. Du har hjärtklappning och yrsel
Om du ofta upplever yrsel eller hjärtklappning utan att ha ansträngt dig nämnvärt fysiskt betyder det att kroppen befinner sig i ett stressläge och behöver vila. Tryck över bröstet och illamående är också vanligt vid överansträngning av hjärnan enligt Hjärnfonden.

5. Närminnet sviker dig
Stress gör att minnet tar stryk – jobbmöten glöms bort och orden försvinner. Ibland kan det gå så långt att du glömmer vägen hem eller hoppar på fel buss eller tunnelbana. Händer detta ofta bör du se upp och sakta ned tempot för att låta hjärnan vila.   

Siffror från undersökningen

Jag har svårt att koppla bort tankarna på jobbet under min fritid

Alla: 32 %
Män: 31 %
Kvinnor: 33 %

Jag upplever att tankar på mitt arbete påverkar min sömnkvalitet negativt

Alla: 26 %
Män: 24 %
Kvinnor: 28 %

Jag upplever att mitt arbete påverkar relationen med min familj och vänner

Alla: 23 %
Män: 23 %
Kvinnor: 23 %

Jag känner mig ofta negativt stressad på grund av mitt arbete

Alla: 24 %
Män: 22 %
Kvinnor: 27

Jag upplever en känsla av otillräcklighet på grund av mitt arbete

Alla: 24 %
Män: 21 %
Kvinnor: 29 %

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen och bygger på svar från 2791 privatanställda tjänstemän.