Med anledning av kritiken mot bilder Unionen använder i marknadsföringssyfte

Unionen är ett inkluderande förbund som välkomnar alla tjänstemän i den privata sektorn.

2019-03-04

Syftet med bilderna i den aktuella marknadsföringskampanjen är att visa att Unionen finns till för alla tjänstemän i privat sektor. Ju fler medlemmar som finns i Unionen desto starkare är vi, och kan göra större skillnad i arbetslivet. Det är vår organisationsidé. Det är vår styrka.

Unionen är ett inkluderande förbund som välkomnar alla. Unionen tar inte ställning för eller emot någon specifik religion eller trosuppfattning. Vi vill förmedla att vi finns tillgängliga för alla tjänstemän inom privat sektor som vill vara med i ett fackförbund som dagligen arbetar för att förbättra och stärka medlemmarnas rättigheter på arbetsplatsen.