Lönekartläggning lönar sig

2016-12-22

Än idag finns det ogrundade skillnader i lön mellan kvinnor och män. Ett effektivt verktyg för att minska dessa är att företagen varje år gör en lönekartläggning och en analys av lönerna. I 6 fall av 10 har arbetet med lönekartläggning och analys på företagen lett till konkreta resultat och förbättringar i jämställdhetsanseende. Det visar Unionens årliga rapport om lönekartläggning och jämställda löner.

Idag ligger löneskillnaderna mellan män och kvinnor på 12,5 procent. Bland tjänstemännen ligger de på 18,3 procent.

- Trenden är att löneskillnaderna minskar men det går alldeles för sakta! Det är uppenbart att fler arbetsgivare skulle tjäna på att i samverkan med facken kvalitetssäkra sin lönesättning ur jämställdhetssynvinkel, säger Peter Tai Christensen, Mångfaldsexpert på Unionen.

Unionen har undersökt hur arbetet med lönekartläggning och analys bedrivs på företagen, vad det kan få för konsekvenser samt ger en vägledning till Unionens förtroendevalda om hur de kan vara pådrivande för att få till stånd ett aktivt arbete för jämställda löner t.ex. genom årlig lönekartläggning på sin arbetsplats.

- Men även arbetsgivarorganisationerna har en viktig uppgift att utbilda och stötta sina medlemsföretag i metodiken som ska användas i arbetet lönekartläggning och analys, säger Peter Tai Christensen.

Rapporten slår fast att lönekartläggningen har positiva effekter för att minska löneskillnaderna. Från årsskiftet ska de göras årligen enligt ett beslut som regeringen tagit i höst.

- Det är glädjande att regeringen har hörsammat den här frågan. Vi behöver använda de verktyg som finns för att skapa ett jämställt arbetsliv, avslutar Peter Tai Christensen

Om rapporten i korthet:

· En fjärdedel av arbetsgivarna inte genomfört en lönekartläggning och analys under den senaste treårsperioden (och lever därmed inte upp till diskrimineringslagens krav)
· 36% av företagen genomför en lönekartläggning och analys varje år
· 7/10 företag har gjort det de senaste tre åren
· 3/5 företag som gjort en kartläggning och analys upptäckte ogrundade löneskillnader som behövde justeras eller andra åtgärder som behövde genomföras
· Större företag lever i högre utsträckning upp till det lagstadgade kravet att genomföra en lönekartläggning och analys
· Lönegapet mellan kvinnor och män ligger på 12,5% (18,3% bland tjänstemän)
· Löneskillnaderna minskar men det går långsamt
· Lönekartläggning och analys går hand i hand med ökad kunskap om vikten av jämställdhetsarbete         
· Rapporten innehåller också en vägledning till Unionens förtroendevalda
· Siffrorna är framtagna i samarbete med Ipsos

För mer information om rapporten:

Peter Tai Christensen, mångfaldsexpert på Unionen Tel: 072-568 54 33

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej