Kompetensbristen går ut över arbetsmiljön

Landets företag har stora problem att hitta rätt kompetens. Och en stor andel löser det genom att befintlig personal får arbeta övertid, visar nya siffror från Unionen. – Det är orimligt. Att köra slut på personalen är ett värdelöst sätt att lösa kompetensbristen på, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

2018-06-19

vensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur, med stark jobbtillväxt och sjunkande arbetslöshet. Samtidigt har landets företag stora problem att hitta rätt kompetens, visar uppgifter från Unionens Branschbarometer som presenteras på tisdagen. Främst handlar det om avancerade tjänstemannajobb med krav på längre högskoleutbildning.

Att företagen inte hittar personal att anställa gör att Sverige tappar jobb och konkurrenskraft. Men det gör också att arbetsmiljön försämras.

Fler än fyra av tio företag löser nämligen personalbristen med att den befintliga personalen får jobba övertid, enligt Branschbarometern.

– Det är orimligt. Att köra slut på personalen är ett värdelöst sätt att lösa kompetensbristen på. Det straffar sig garanterat i slutändan, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Tjänstemännen i privat sektor samlade tillsammans ihop 1,5 miljoner övertidstimmar per vecka förra året. Utslaget på de som arbetade övertid innebar det nästan en extra arbetsdag i veckan, enligt Unionens beräkningar.

– Lösningen på kompetensbristen är inte mer övertidsarbete. Det som behövs är istället att arbetsgivarna på allvar prioriterar personalens kompetensutveckling , ett reformerat utbildningsutbud på högskolan samt ett studiemedelsystem för yrkesverksamma, säger Martin Linder och fortsätter:

– Det stärker individens ställning på arbetsmarknaden och det leder till ökad tillväxt och produktivitet .

Så löser företagen kompetensbristen*:

Inhyrning av bemanningspersonal/konsulter 55 procent
Övertid för befintlig personal 42 procent
Kompetensutveckling av befintlig personal 18 procent
Effektivisering av verksamheten för att minska personalbehovet 17 procent
Arbetskraftsinvandring 15 procent
Outsourcing 9 procent
Planerar flytt av verksamhet utomlands 4 procent
Planerar flytt av verksamhet inom Sverige 1 procent
Saknar strategi 10 procent
Källa: Unionens Branschbarometer 2018  

*) Flera svar möjliga.

Unionen genomför två gånger om året en enkätundersökning bland sina klubbar. Den här upplagan baseras på bedömningar från 486 klubbar på 417 företag med sammanlagt 480 000 anställda i Sverige.