Hälften av Sveriges kvinnliga fotbollsproffs kan inte leva på sin lön

Nära hälften av kvinnor som spelar fotboll på elitnivå kan inte leva på sin inkomst från fotbollen. Åtta av tio kvinnliga fotbollsspelare tjänare mindre än 20 000 kronor i månaden, enligt en ny rapport från Unionen. – Det är dags att fotbollens nyckelaktörer tar ansvar kvinnliga fotbollsspelares arbetsvillkor, säger Unionens ordförande Martin Linder.

2019-05-14

 

Kvinnor som spelar fotboll på elitnivå i Sverige tjänar betydligt mycket mindre än sina manliga kollegor. I en ny rapport om löner och villkor inom svensk fotboll från fackförbundet Unionen svarar nära hälften av de tillfrågade kvinnorna att de inte kan leva på sin inkomst från fotbollen. Samtidigt uppgav endast en av tio män att de inte kan leva av sin samlade inkomst från fotbollen.

– Kvinnliga fotbollsspelare tvingas att jobba extra vid sidan om sin proffskarriär. Det är inte rimligt! Fotbollens nyckelaktörer måste ta ansvar för kvinnliga fotbollsspelares arbetsvillkor och jämställdheten inom elitfotbollen, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Undersökningen visar att närmare nio av tio manliga fotbollsspelare tjänar över 30 000 kronor som heltidslön per månad medan åtta av tio kvinnliga fotbollsspelare tjänar under 20 000 kronor omräknat till heltidslön per månad. Den vanligaste ersättningsnivån för kvinnor är mellan 5001-20 000 kronor omräknat till heltid.

– Det har varit förbjudet att lönediskriminera i snart 40 år. Sedan 1994 ska arbetsgivare göra lönekartläggningar för att upptäcka och rätta till osakliga löneskillnader. Det gäller även fotbollen, säger Martin Linder.

Unionen organiserar anställda idrottsutövare och kanslipersonal inom idrotten.

– Vi är inte bara Sveriges största fackförbund – vi är också idrottens fackförbund. Unionens ambition är att öka jämställdheten på arbetsmarknaden, och därmed också inom idrotten och inom elitfotbollen, säger Martin Linder.

Fakta rapporten Ojämn spelplan

Ojämn spelplan är en kartläggning av löner, villkor och förutsättningar inom svensk fotboll. Rapporten bygger på fyra olika undersökningar.

· Kartläggning av elitspelares löner och villkor: 76 damspelare och 59 herrspelare i landslaget och Allsvenskan som är medlemmar i Unionen eller Spelarföreningen svarade på frågor om jämställdhet. Undersökningen genomfördes av Novus i maj till oktober år 2018. Svarsfrekvens 46 procent.
· Intervju med nyckelpersoner: Novus har på uppdrag av Unionen genomfört djupintervjuer med sex nyckelpersoner inom elitfotboll i Sverige.
· Unga fotbollsspelare: 160 pojkar och 90 flickor mellan 10 till 16 år intervjuades av Novus. Undersökningen genomfördes i juni år 2018.
· Fokusgrupp killar, tjejer och fotbollsföräldrar: Fyra killar, åtta tjejer och åtta föräldrarna deltog i separata fokusgruppsundersökningar som genomfördes av PR-byrån Madder. Tjejerna och killarna var mellan 15-16 år.