Fyra av tio vill helst slippa vobba

De senaste sex åren har det blivit allt vanligare att vobba istället för att vabba. Främsta anledningen till att man vobbar är att hinna med sina arbetsuppgifter. Samtidigt uppger drygt fyra av tio tjänstemän att de helst skulle slippa att vobba. – Det är en lagstadgad rättighet att vabba. Arbetsgivaren ska organisera jobbet så att man har möjlighet att göra det om man så önskar, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen.

2019-01-29

 

Nästan var fjärde tjänsteman vobbar alltid när de har sjukt barn. Främsta anledningen till att man väljer att vobba istället för vabba är att hinna med sina arbetsuppgifter (72 procent), att man inte har någon att lämna över jobbet till (66 procent) och att man vill underlätta för sina kollegor (52 procent). Det visar årets vobba-undersökning som Novus har gjort åt Unionen. Allra mest vobbar kvinnor för att hinna med de egna arbetsuppgifterna. Hela åtta av tio kvinnor väljer att vobba istället för att vabba av den anledningen.

Men – undersökningen visar även att mer än fyra av tio tjänstemän skulle vilja slippa vobba. Och andelen har ökat. År 2014 sa cirka var tredje tjänsteman det.

– Att jobba hemifrån när barnet är småkrassligt kan vara ett bra sätt att styra sin arbetsdag, men tyvärr ser vi att vobbandet gått från att vara en möjlighet till att upplevas som nödvändigt för att hinna med en alltmer pressad arbetssituation för privatanställda tjänstemän. Det måste vara barnets behov av vård, omsorg och uppmärksamhet som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsgivarens krav, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

Tre av tio respondenter önskar att arbetsgivaren tog ett större ansvar och organiserade arbetet så att det gick att vabba istället för att vobba.

– Fler företag behöver skapa rutiner vid tillfällig, oplanerad frånvaro så att inte anställda med barn drabbas av stress och press i onödan. Arbetsplatser måste bli mer föräldravänliga, säger Martin Linder.

Om Unionens vobba-undersökning

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Unionen i november-december 2018. 1560 personer deltog. Det här är sjätte året i rad som Unionen genomför undersökningen.

Varför vobb i ställe för vabb? Så här svarar tjänstemännen:

1. Jag hinner helt enkelt inte med mina arbetsuppgifter om jag vabbar (72 procent).

2. Det finns ingen annan som kan göra mina arbetsuppgifter åt mig (66 procent).

3. Det blir mycket lättare för mina kollegor om jag vobbar (52 procent).

4. Jag vill inte ha den lägre ersättningen från Försäkringskassan (39 procent).

5. Jag vill hålla mig uppdaterad om vad som händer på jobbet (39 procent).

6. Mina kunder förväntar sig att jag alltid finns tillgänglig (26 procent).

7. Det är så krångligt att begära ersättning från Försäkringskassan (18 procent)

8. Jag upplever att det är ett krav från min arbetsgivare att jag vobbar och inte vabbar (12 procent).