Facken inom industrin säger ja till nya avtal på tre år

2017-03-31

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna.

Avtalen är treåriga och har ett avtalsvärde på 6,5 procent. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart.

Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft. 

Förutom löneökningar innehåller avtalen avsättningar till deltidspension/flexpension. För LO-förbunden innehåller avtalet en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 24 000 per månad får en högre lönepott.

Avtalen ger 2 procents löneökningar per år, från den 1 april 2017.

Utöver löneökningarna sker avsättning för att öka medlemmarnas deltidspension/flexpension. Ökningen för 2017 är 0,2 procent och 0,3 procent år 2019. Alltså totalt 0,5 procent.

De nya avtalen gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.  

 

Facken inom industrin:

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS

Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall

Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande Livs

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Martin Linder, förbundsordförande Unionen

 

Presskontakt:

GS, Linda Tillybs, 072-560 72 40

IF Metall, Lars Ankarfjäll 072-058 28 32

Livs, Ingrid Persson, 070-638 61 10

Sveriges Ingenjörer, Lars Årling, 070-329 80 08

Unionen, Jennie Zetterström, 070-918 81 98

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej