Få arbetsplatser jobbar förebyggande med psykosocial arbetsmiljö

2017-03-09

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, fyller i dagarna ett år. Men fortfarande anser drygt var tredje arbetsmiljöombud att arbetsgivaren i alltför liten utsträckning arbetar med att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning. Det visar en kommande rapport från Unionen.

- Unionen drev på för att få den nya föreskriften på plats. Rätt använd kan den motverka psykisk ohälsa hos anställda och göra företagen mer lönsamma. Därför är det oacceptabelt att inte fler arbetsgivare jobbar förebyggande med dessa frågor, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen

Chefer har en nyckelroll för att genomföra arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Därför är chefers kunskaper avgörande för att den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras. Men samtidigt uppger mer än vartannat arbetsmiljöombud att arbetsgivaren i alltför liten utsträckning säkerställer att chefer har dessa kunskaper.

- Chefer behöver få rätt förutsättningar, mer tid och kunskap för att kunna jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi ser att där cheferna har sådan kunskap är arbetsmiljön bättre. Det är ett proaktivt och modernt verktyg som måste användas och Unionen är gärna med och bidrar till det på arbetsplatserna, säger Martin Linder.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej