Essity, CGI Sverige AB och Sensus Västra Sverige vinner Unionens jämställdhetspris år 2018

Hygien- och hälsobolaget Essity är årets mest föräldravänliga arbetsplats, CGI Sverige AB är årets mest karriärvänliga arbetsplats ur ett jämställdhetsperspektiv och Sensus Västra Sverige är årets bästa arbetsplats gällande lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv. I 15 år har Unionen delat ut priset Guldnappen och i år växer priset till ett jämställdhetspris med tre kategorier: Guldnappen, Guldstegen och Guldpengen.

2018-11-12

– På Unionen vill vi inspirera och åstadkomma förändring för en bättre arbetsmarknad för både män och kvinnor. Därför lyfter vi fram och prisar arbetsgivare som faktiskt jobbar aktivt med jämställdhet i praktiken, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen. Hygien- och hälsobolaget Essity är årets mest föräldravänliga arbetsplats år 2018 och får priset Guldnappen.  – Jag är väldigt stolt över att vi vinner Guldnappen. Det är ett officiellt erkännande på att Essitys arbete med jämställdhetsfrågor syns i organisationen, och att det vi gör är bra, säger Åsa Gidsäter Roos, HR-chef på Essity i Norden. Essity prisas för sina insatser för ett mer föräldravänligt arbetsliv som möjliggör för småbarnsföräldrar att få en bättre balans mellan privat- och arbetsliv. Det handlar om flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta hemifrån och att inte lägga möten så att det krockar med hämtning och lämning. CGI Sverige AB är årets mest karriärvänliga arbetsplats ur ett jämställdhetsperspektiv och får priset Guldstegen. – Vi har under många år bedrivit ett intensivt arbete för ökad jämställdhet på CGI och vi har satsat på att skapa en arbetsmiljö som ska vara välkommande för alla, oavsett kön, livssituation, ursprung och ålder, säger Pär Fors, VD på CGI. CGI Sverige AB prisas för att i en mansdominerad IT-bransch jobba aktivt för att skapa jämställda karriärmöjligheter. Sedan några år tillbaka sitter lika många kvinnor som män i den svenska ledningsgruppen. Med hjälp av mentorskap och nätverkande får kvinnliga medarbetare stöd för att fler ska vilja ta steget och satsa på sin karriär . Sensus Västra Sverige är årets bästa arbetsplats gällande lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv och får priset Guldpengen. Sensus Västra Sverige prisas för sitt aktiva arbete med lönekartläggning . Arbetet har lett till att företaget idag inte har några som helst skillnader mellan könen i lön. – Det är med stor glädje vi tar emot ett pris för det arbete vi gör. Att jobba med lönefrågorna ur både ett genusperspektiv och ett verksamhetsperspektiv är vardag för oss. Vårt arbete med lönekartläggningarna har hjälpt oss att identifiera skillnader i lön och att arbeta med att komma tillrätta med dessa om det skulle visa sig att skillnader skulle uppstå, säger Anders Warg, enhetschef, Sensus Västra Sverige. – Unionens jämställdhetspris är ett viktigt bidrag för att visa vad näringslivet kan göra för att arbetslivet ska bli mer jämställt. I ett jämställt arbetliv har alla samma självklara rätt till en bra lön, utveckling och karriär, avslutar Martin Linder. Om Unionens jämställdhetspris I cirka 15 år har Unionen delat ut priset Guldnappen till Sveriges mest föräldravänliga företag. Guldnappen är ett viktigt bidrag men Unionen kan göra mer för att näringslivet ska bli mer jämställt. I år breddar Unionen Guldnappen till ett jämställdhetspris med tre kategorier · Guldnappen - för ett föräldravänligt arbetsliv · Guldstegen - för jämn könsfördelning bland chefer · Guldpengen - för jämställda löner Genom att lyfta fram företag som faktiskt jobbar aktivt med jämställdhet i praktiken kan fler inspireras och åstadkomma förändring för en bättre arbetsmarknad för både män och kvinnor.