Därför är Unionens internationella arbete viktigt

2018-12-11

Med Unionens internationella arbete vill vi vara med och bidra till att mänskliga och fackliga rättigheter respekteras på hela jordklotet. Vi vill att företag ska se värdet av att tillåta fria fackförbund. Vi vill att företagen ska föra dialog med de anställda. Tyvärr är det en dyster bild som målas upp när vi ser hur arbetslivet utvecklas runt om i världen. Med vårt internationella arbete kan vi vara med bidra till att ändra det. Det är vårt ansvar och vår skyldighet. Vi kan göra skillnad!

Unionen har över 650 000 medlemmar i det privata näringslivet. Ett näringsliv som blir allt mer globaliserat. Flertalet av Unionens medlemmar jobbar idag på utlandsägda multinationella företag. Då är det viktigt att vi har täta och goda kontakter med samarbetspartners och motpartner på global nivå. För när företagen redan finns, eller flyttar, utomlands kan det fackliga inflytandet i många fall inte längre vinnas på plats i Sverige. Med Unionens internationella arbete vill vi vara med och bidra till att svenska multinationella företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt även i andra delar av världen.

Unionen är Sveriges största och bredaste fackförbund och därför finns vi representerade i en rad olika branscher. Det innebär att vi måste följa den globala utvecklingen på väldigt många olika områden. Därför är Unionen medlemmar i fem internationella federationer. Tillsammans blir vi en stark kraft med möjlighet att påverka.

Vi tror att om inte grundläggande rättigheter - så som föreningsrätten och rätten att organisera sig fackligt - respekteras och efterlevs i andra kommer det att bli allt svårare att upprätthålla rättigheterna även i Sverige.

Så här ser vi på resor i business

De allra flesta av Unionens resor sker i ekonomiklass. Vi följer alltid vår resepolicy, och den säger att man får resa i business om man åker till andra kontinenter. Vi kan förstå om några blir upprörda över det, men då är det policyn man ska kritisera, inte enskilda anställda och förtroendevalda. Vi ser sedan tidigare över vår policy och lyssnar därför på synpunkter om den.

Så här tänker vi kring kostnader

Vi berättar gärna om våra resor, hur många som åker och vad syftet är med dem. Vi berättar också om vi åkt business. Men vi har aldrig lämnat ut kostnader till media, varken i den här granskningen eller i tidigare granskningar.

Vi har inget uppsåt att dölja våra internationella resor, tvärtom berättar vi gärna om vart vi åker och varför vi är på olika platser och på vilket sätt det gynnar våra medlemmar. Men vi tycker inte att det är befogat att lämna ut kostnader för enskilda medarbetare.

Så här tänker vi kring vår resepolicy

Det finns anledning av att vara självkritisk och fundera över om våra policies varit för generösa. Även om majoriteten av alla resor som genomförs i Unionens regi är bokad till lägsta pris så räcker det att vi åker business vid några tillfällen per år för att vi ska få häftig kritik i media och av medlemmar. Vi behöver därför resonera kring vår policy och hur den ska se ut framöver.

Till dig som tvivlar på att Unionen står för öppenhet och en kostnadsmedvetenhet vill vi säga; att hålla i medlemmarnas pengar är en viktig grundprincip för oss. Som fackförbund med jordnära värderingar är det nödvändigt att beakta kostnader i allt vi gör. Vi är så transparenta vi bara kan utan att för den skull hänga ut enskilda medarbetare och förtroendevalda.