Brist på digital kompetens sänker konkurrenskraften

Endast fyra av tio företag har tillräcklig digital kompetens för att bibehålla nuvarande konkurrenskraft de kommande åren, visar en ny undersökning från Unionen. – Det är oroväckande. Sveriges välstånd vilar på en hög innovationsförmåga. Företagen måste prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Unionens ordförande Martin Linder.

2018-06-29

Sverige ligger i världstoppen när det gäller digitalisering. Infrastrukturen är god och befolkningen positiv till att omfamna ny teknik, något som bidragit till att lyfta ekonomin, enligt OECD:s senaste digitaliseringsrapport som kom nyligen.

Men OECD varnar också för att den positiva trenden riskerar att hämmas av bristande kompetensutveckling . Och det är en bild som bekräftas av Unionens undersökning som presenteras idag.

Endast fyra av tio företag har tillräcklig digital kompetens för att bibehålla nuvarande konkurrenskraft de kommande åren 3-5 åren, enligt undersökningen som bygger på uppgifter från Unionens klubbar på företag med sammanlagt 350 000 anställda i Sverige. Under samma tidsperiod spås dessutom förutsättningarna för den egna verksamheten förändras i hög grad på grund av den tekniska utvecklingen.

– Det är oroväckande. Sveriges välstånd vilar på en hög innovationsförmåga. Företagen måste prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Unionens ordförande Martin Linder.

Trots det skriande behovet av digital kompetens så är det få företag som främjar de anställdas utveckling. Endast vart femte företag prioriterar de anställdas möjlighet till kreativitet och utveckling, enligt undersökningen. Och det riskerar att straffa sig.

– Vi kan inte leva på gamla meriter. Sverige har en bra position i världsekonomin, men om inte vi skapar bättre förutsättningar för kompetensutveckling så kommer vi snabbt hamna på efterkälken, säger Martin Linder och fortsätter:

– Det livslånga lärandet är en nödvändighet. Ska vi klara skiftet på arbetsmarknaden måste möjligheterna till vidareutbildning förbättras.

Fakta: Unionens Snabbpanel
Unionens Snabbpanel består av representanter för Unionens klubbar på företag i stora delar av det privata näringslivet. Denna undersökning genomfördes i maj/juni 2018 och besvarades av 266 klubbar, varav cirka 30 procent på företag med fler än 1 000 anställda i Sverige. I undersökningen är klubbar på företag med sammantaget cirka 350 000 anställda i Sverige representerade. Deltagarfrekvensen var 56 procent.