Branscherna som är sämst på kompetensutveckling

Endast sex av tio tjänstemän har genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året. Och sämst är läget i handelsbranschen, visar Unionens kompetensbarometer 2018. – Det är oroväckande. Företagen måste prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

2018-09-18

Endast sex av tio privata tjänstemän har genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året. Och bara drygt fyra av tio hade gjort en plan för kompetensutvecklingen med sin chef, visar Unionens kompetensbarometer 2018 som bygger på siffror som beställts från Novus.

Det är  tredje året i rad som Unionen kartlägger hur det står till med kompetensutvecklingen bland tjänstemän i privat sektor. Men trots digitalisering och ökad konkurrens har siffrorna inte förbättrats under perioden.

– Det är oroväckande att siffran inte har förbättrats ett dugg under de senaste tre åren. Företagen måste nu börja prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Kompetensbarometern har i år även kartlagt kompetensutvecklingen i olika branscher. Värst är situationen i handelsbranschen, en bransch där digitalisering och internationell konkurrens driver snabba och omfattande förändringar. Inom handeln var det färre än hälften av de tillfrågade tjänstemännen som tagit del av kompetensutveckling de senaste tolv månaderna och endast var tredje hade en plan för sin utveckling, enligt undersökningen.

– Kompetensutveckling är en strategisk, affärskritisk fråga på alla arbetsplatser. Inom handel krävs exempelvis helt nya kompetenser inom IT och logistik för att klara av den ökade konkurrensen från och inom e-handeln, säger Martin Linder.

Fakta: Möjligheterna till kompetensutveckling i olika branscher

”Har du genomfört någon kompetensutveckling de senaste tolv månaderna?”  

 

Totalt

Bygg & Fastighet

Farmaci & Hälsa

Handel

Industri & Teknik

IT & Telekom

Konsult & Finans

Service & Tjänster

Transport & Logistik

Ja

59 %

62 %

64 %

49 %

63 %

59 %

63 %

58 %

55 %

Nej

40 %

35 %

36 %

50 %

37 %

40 %

36 %

42 %

43 %

Vet ej

1 %

3 %

0 %

1 %

0 %

1 %

1 %

0 %

1 %

 ”Hade du och din chef gjort en plan angående din kompetensutveckling?”  

 

Totalt

Bygg & Fastighet

Farmaci & Hälsa

Handel

Industri & Teknik

IT & Telekom

Konsult & Finans

Service & Tjänster

Transport & Logistik

Ja

44 %

48 %

44 %

32 %

49 %

45 %

52 %

32 %

31 %

Nej

55 %

51 %

55 %

67 %

50 %

54 %

48 %

67 %

69 %

Vet ej

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

0 %

1 %

0 %

 

Om Unionens kompetensbarometer 2018

Kompetensbarometern har genomförts på samma sätt 2016, 2017 och 2018. Undersökningen har i år genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2071 tjänstemän i privat sektor samlades in under maj 2018.