Bara hälften av tjänstemännen hinner med sitt jobb

Bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige hinner utföra alla sina arbetsuppgifter och lika få kan tacka nej till extrajobb utan att det får konsekvenser. Kvinnor är särskilt utsatta. – Det är orimligt. Vi behöver bättre balans mellan krav och resurser på våra arbetsplatser, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

2018-10-18

Knappt hälften av alla tjänstemän får ordinarie arbetstimmar att räcka till för att hinna med alla sina arbetsuppgifter, visar en undersökning som Novus har utfört på uppdrag av Unionen.

Även extra arbetsuppgifter utöver de vi redan har är ett orosmoment. Endast hälften av de privata tjänstemännen upplever att de kan tacka nej till fler arbetsuppgifter utan att det får sociala eller karriärmässiga konsekvenser, visar undersökningen. Kvinnor är här mer utsatta än män.

Endast fyra av tio kvinnor kan tacka nej extraarbete och lika få har en arbetstid som räcker till.  

– Att vi inte hinner med våra arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid visar på ett glapp mellan krav och resurser. Arbetsbördan är helt enkelt för stor. Det är ohållbart och där vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Brist på kontroll över den egna arbetssituationen är en känd stressfaktor. Och även där finns det skäl till oro. Bara hälften av de privata tjänstemännen har möjlighet att prioritera och påverka deadlines under perioder av hög arbetsbelastning, enligt undersökningen.

– Att inte kunna påverka sin arbetsbelastning och prioritera sina arbetsuppgifter är oacceptabelt. Arbetsgivare kan göra mycket för att minska stressen och pressen på jobbet. Framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Martin Linder.

Siffror från undersökningen

Min arbetstid räcker för att utföra mina arbetsuppgifter
Alla: 46 %
Män: 48 %
Kvinnor: 42 %

Jag kan säga nej till arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning utan sociala eller karriärmässiga konsekvenser
Alla: 50 %
Män: 54 %
Kvinnor: 43 %

Jag kan ändra deadlines eller prioritera om arbete vid hög arbetsbelastning
Alla: 51 %
Man: 53 %
Kvinnor: 46 %

Om undersökningen
 Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2791 privatanställda tjänstemän samlades in under perioden 21 februari-7 mars 2018. Undersökningen genomfördes även 2015 och 2016.