Politisk plattform för kompetensutveckling

Unionens politiska plattform för kompetensutveckling pekar på brister och föreslår lösningar inom kompetensutvecklingsområdet.

Företag behöver utveckla sin anställda för att upprätthålla hög effektivitet, förmåga att utveckla sin verksamhet och inte minst för att kunna attrahera nya medarbetare. Alla på svensk arbetsmarknad behöver kontinuerlig kompetensutveckling när Sverige ska konkurrera med kunskap istället för med låga löner. Med tillgång till hög kompetens kan Sverige locka till sig investeringar vilket i sin tur stärker möjligheten till god ekonomisk utveckling med fler kvalificerade jobb och bra löneutveckling .

Den praxis som har utvecklats i tillämpningen av lagen om anställningsskydd , visar att det främst är kompetens som skapar trygghet i arbetet. Vi ser att många måste lämna sin anställning på grund av kompetensbrist även om det formellt uttrycks som arbetsbrist . Det är resultatet av att företag inte har investerat i kompetensutveckling i tillräcklig utsträckning.

Syftet med den politiska plattformen för kompetensutveckling är att göra Unionens syn på området tydlig. Här presentar vi den politik som behövs på samhälls-, arbetsplats- och individnivå. Genom att peka på brister och föreslå lösningar inom kompetensutvecklingsområdet vill vi visa att det är en viktig pusselbit för att trivas på jobbet men också för tillväxt, utveckling och trygghet.

Vi föreslår bland annat:

  • att satsningar på kompetens skattemässigt räknas som investeringar
  • utökade möjligheter till livslångt lärande genom bättre ekonomiska villkor för den som väljer att fördjupa eller förändra sin kompetens under arbetslivet
  • stärkta möjligheter till validering av kompetens

Ladda ner eller läs Unionens politiska plattform för kompetensutveckling.

Politisk plattform för kompetensutveckling antogs av Unionens kongress i oktober 2011.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?