Anställda i Unionen om sina jobb

Möt några anställda i Unionen som berättar om sina jobb.

 

"Viktigt att arbeta i en organisation vars vision jag helhjärtat kan ställa mig bakom"

Peter Tai Christensen är utredare på Unionen inom området likabehandling.

Varför sökte du dig till Unionen?
Unionen är i kraft av förbundets storlek en aktör som verkligen kan göra skillnad och vara en positiv förändringskraft att räkna med på den svenska arbetsmarknaden.

För mig är det givet att jag vill arbeta med frågor om alla människors lika värde och rättigheter. Jag har alltid sagt att om jag inte ska jobba hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) så skulle jag vilja arbeta fackligt eller internationellt. När jag efter två år som enhetschef på DO kände att jag ville lämna ledarrollen och återgå till sakkunnigrollen sökte jag mig till Unionen – det verkar passa mig perfekt!

Hur ser du på förbundet?
Personligen har jag alltid känt att det är viktigt att arbeta i en organisation vars vision jag helhjärtat kan ställa mig bakom och vars mål jag känner ett starkt engagemang för att bidra till att nå. Ur ett likabehandlingsperspektiv vågar jag redan nu påstå att Unionen är en sådan organisation.

Och på tjänsten?
Att få arbeta med att utveckla Unionens politik och strategier avseende likabehandling liksom att bidra till att omsätta dessa i strategier i praktisk handling känns stimulerande och utmanande.

 

Ombudsman på Unionen – allt jag arbetar med gör skillnad!

Ia Hamn - ombudsman 

Hur hamnade du här, som ombudsman på Unionen?
Jag har tidigare arbetat inom IT-branschen där jag även var förtroendevald och genom det blev jag rekommenderad att söka en tjänst på Unionen.  Att vara ombudsman har många likheter med mitt tidigare jobb inom IT då båda handlar om att stötta andra människor med min kompetens. Som ombudsman hjälper jag medlemmar i frågor som rör deras anställningsförhållande genom att bidra med kunskap inom det arbetsrättsliga området. Genom att jag stöttar medlemmarna i sådana frågor kan de koncentrera sig på att arbeta med det som de är bäst på – det är otroligt givande.
Som ombudsman arbetar jag också mycket med att utveckla klubbar och förtroendevalda. Att stötta dem i att uppnå förändringar på sin arbetsplats som de inte trodde var möjliga, och att se dem göra saker de inte trodde att de kunde - det är jätteroligt!

Vilka egenskaper får du använda och utveckla i ditt arbete?
Som ombudsman är det viktigt att kunna möta människor och att anpassa sig till olika situationer. Varje förhandling, medlem och arbetsgivare är unik vilket är utmanande i sig. Därför är det viktigt att jag kan möta situationen så att alla parter kommer ut på andra sidan med en lösning som de är nöjda med. Det handlar ofta om att kunna tänka utanför ramarna och lista ut vad som är det bakomliggande problemet, och utifrån det komma fram till lösningar som kanske inte är uppenbara från början. 

Kan du berätta om en arbetsdag på Unionen?
En arbetsdag kan starta med att jag träffar medlemmar och arbetsgivare i förhandlingsärenden, och stötta en klubb med rådgivning, eller håller en utbildning för förtroendevalda. Under en arbetsdag kan jag därför både vara på inne kontoret för att utföra administrativa uppgifter och ute på en arbetsplats för möten med klubbar och medlemmar. 
Det händer även att jag följer med någon av mina kollegor ut till en arbetsplats. Vi har otroligt bra samarbete i vår arbetsgrupp då vi stöttar varandra genom att bolla arbetsrättsliga frågor med varandra för att lösa problem. 

Vad tycker du är meningsfullt i ditt arbete?
Det som gör mitt arbete meningsfullt är att kunna göra skillnad, både för en enskild medlem och ute på en arbetsplats där det berör många människor. Genom att utbilda förtroendevalda, värva nya medlemmar och bilda nya klubbar får jag andra människor att engagera sig på sina arbetsplatser. Därför är mitt jobb så meningsfullt – allt jag arbetar med gör skillnad någonstans!

Vad skiljer Unionen från andra arbetsplatser?
Jag tycker Unionen utmärker sig på så vis att det är en förändringsbenägen organisation där vi medarbetare har stor frihet att påverka hur vi ska göra saker. Målen är väldigt tydliga men hur jag ska gå tillväga för att nå dit är en fråga som jag till stor del äger själv. 
Det är även en rolig organisation med bra sammanhållning och kollegor som bjuder på mycket skratt. Här jobbar vi tillsammans vilket gör att det inte finns så mycket prestige. Ibland kan jag få briljera i en fråga som jag kan och ibland får jag be om hjälp om något väldigt enkelt. Dessutom har vi bra villkor. Jag är stolt över att jobba på Unionen då det innebär att jag får göra skillnad, tillsammans med mina kollegor!

 

Sälj på Unionen – jag skapar värde för andra!

Shervin Maghdoori - säljare på Unionen

Hur hamnade du här, som säljare på Unionen?
Jag är utbildad personalvetare som alltid har jobbat med försäljning vid sidan av studierna; i butik, med tele marketing och inom kundservice. Jag blev rekommenderad att söka av två kompisar som redan jobbade på Unionen – kom på intervju och fick tjänsten som innesäljare, och jobbar nu som fältsäljare.
Jag blev lockad av att få jobba med sälj på Unionen för att det var någonting nytt för mig - att få sälja något som genererar utveckling, stöd och trygghet för människor! Det lockade också att få jobba i en stor, etablerad organisation.

Vilka egenskaper får du använda och utveckla i ditt arbete?
Säljkompetensen som handlar mycket om att lyssna! Att förstå individens behov och sedan möta det behovet på ett bra sätt. Ibland handlar det om att uppmärksamma dem på att de har ett behov som de inte tidigare sett. Som innesäljare i uppringande verksamhet lärde jag mig tekniken i att föra samtalet framåt på ett bra sätt, att lyssna, hitta tempo och röstläge. Att skapa trygghet i samtalet. Det är en konst att värva medlemmar, särskilt via telefon. Jobbet som innesäljare har gett mig en värdefull grund för min nuvarande roll som fältsäljare.
Förmågan att skapa relation är självklar och den får jag utveckla varje dag – jag lär mig mycket om mig själv i alla möten med människor. Vi jobbar mycket med utveckling här, med säljutbildningar, coaching och personlig feedback – allt för att ständigt bli bättre i vårt uppdrag.

Kan du berätta om en dag på Unionen?
Det varierar hela tiden – jag jobbar idag som fältsäljare med att arrangera och genomföra events och aktiviteter för studenter i Göteborg, och har även ett uppdrag att leda tre andra personer. Jag är även på förbundskontoret i Stockholm en gång i månaden, sedan är jag ute på skolor och mässor resten av tiden för att prata om medlemskapet och värva nya medlemmar till Unionen. Jag jobbar mycket med att sätta mål för de aktiviteter som ska göras, utifrån det större värvningsmålet som finns. Sedan gäller det för mig att motivera och stötta mina medarbetare att uppnå det målet tillsammans med mig. Efter en aktivitet gör vi alltid en lärande loop, alltså att utvärdera hur vi kan skruva våra arbetssätt för ett bättre resultat nästa gång. En viktig del är också att skapa goda relationer med kåren på skolan inför kommande events. Sen händer det att jag hinner träna i gymmet också!

Vad motiverar dig - varje dag?
Jag vet att tjänsten som jag säljer skapar ett värde för någon annan, det motiverar mig varje dag. Att få träffa människor, förstå deras vardag och bygga förtroendet som leder till en värvning – att få träna och bli bättre på det är riktigt roligt. Sedan har väldigt bra stämning i gruppen! Jag har mitt eget ansvar men har alltid teamet vid min sida.

 

 

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej