Utveckla svenska partsmodellen

Unionen vill att den svenska partsmodellen, där arbetsmarknadens parter tar ansvar för arbetslivets villkor och lönebildningen genom kollektivavtal, ska stärkas och utvecklas.

Unionen kommer att driva på den utvecklingen utifrån de riktlinjer som förbundsstyrelsen angav på sitt möte i april 2010.

Riktlinjerna pekar ut sju områden där Unionen vill se utveckling och förändring.

Unionen kommer också att lägga stor tonvikt vid att stärka basen för partsmodellen genom att öka den fackliga organisationsgraden, få fler företag att omfattas av kollektivavtal och att få fler klubbar och arbetsplatsombud .
Det här är riktlinjernas sju områden:

  • Öka kunskapen om partsmodellen 
  • Stärka kollektivavtalens ställning
  • Öka möjligheterna till kollektivavtal i mindre företag och unga branscher
  • Stärka fotfästet på arbetsmarknaden
  • Stärkt kompetens, ökad rörlighet och tryggad anställning 
  • De svenska parterna måste utveckla mer samsyn om gränsöverskridande avtal
  • Stärka parternas ansvar för att träffa avtal

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg