Unionens remisser

Unionen är ett fackförbund som företräder medlemmarna i olika frågor som rör arbetslivet och arbetsplatsen.

Som Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden är det viktigt att Unionen gör sin röst hörd.
Unionen företräder medlemmarnas intresse när regeringen eller statliga myndigheter efterfrågar förbundets kunskap och åsikt. Det gör Unionen bland annat genom att svara på de remisser som är relevanta för förbundets medlemmar. Remissvaren är beslutade av Förbundsstyrelsen genom dess presidium. 

Här hittar du Unionens remissvar.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?