Om Unionens handlingsprogram

Handlingsprogrammet togs av Unionens kongress i oktober 2015.

Unionens handlingsprogram för beskriver de områden som är särskilt viktiga att fokusera på under kongressperioden. De inriktningsmål som avslutar programmet utgör basen för de prioriteringar vi gör i vårt arbete som förtroendevalda och anställda i förbundet.

Handlingsprogrammet ska vara en vägvisare för förtroendevalda och anställda och ge Unionens medlemmar kunskaper om förbundets grundläggande ställningstaganden.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?