Vad har facket med din läggning att göra?

Om lunchsamtalet

Unionen har valt att aktivt delta vid olika pridefestivaler under många år – varför är det så? Är inte sexuell läggning och identitet frågor som är privata – varför bryr sig Unionen om det? Vad har HBTQI med facket att göra? Ska inte facket fokusera på karriär , utveckling och att företräda mig mot arbetsgivaren?

Deltagare

Martin Linder
Förbundsordförande, (Unionen)

Fredrik Ostrozanszky
Utredare för likabehandlingsfrågor, (Unionen)

Josefin G Nilsson
Moderator

Andra seminarier

Diskriminering och kränkningar av

Hbtqi-personer på arbetsplatsen. Vilka är dina rättigheter? Vad är en diskriminerande handling och hur drabbas hbtqi-personer av diskriminering på arbetsplatsen och vad kan du göra om du blir utsatt?

Sexuella trakasserier

Skiljer sig sexuella trakasserier mot hbtqi-personer jämfört med de personer som lever heteronormativt?

Vad gör arbetsgivare och arbetstagare

för att öka kunskapen och engagemanget för inkluderande arbetsplatser? Hur ska vi nå ett arbetsliv där acceptans, inkludering och öppenhet inte bara präglar arbetsmiljön – utan är en hygienfaktor på alla arbetsplatser?

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg