Diskriminering och kränkningar av hbtqi-personer på arbetsplatsen

Om seminariet

Vad är egentligen en diskriminerande handling och hur ser skyddsnätet ut? Hur drabbas hbtqi-personer av diskriminering på arbetsplatsen och vad kan jag göra om jag blir utsatt? Hur många gånger ska jag behöva stå tillbaka från att få en viss tjänst – utifrån att jag inte lever upp till normer på arbetsplatsen?

Räcker det att jag upplever att jag blir exkluderad i olika sammanhang eller hur långt måste utanförskapet gå innan jag kan lyfta frågan? Kan en maktobalans vara en bidragande orsak till att diskriminering uppkommer och hur ser vi på det ur ett intersektionellt perspektiv?

Deltagare

Amira Alajbegovic
Ombudsman , (Unionen)

Bahhar Mohammadi
Ombudsman, (Unionen)

Aleksa Lundberg
Moderator

Andra seminarier

Vad har facket med din läggning att göra?

Är inte läggning och identitet frågor som är privata? Vad har hbtqi-frågor med facket att göra?

Sexuella trakasserier

Skiljer sig sexuella trakasserier mot hbtqi-personer jämfört med de personer som lever heteronormativt?

Vad gör arbetsgivare och arbetstagare

för att öka kunskapen och engagemanget för inkluderande arbetsplatser? Hur ska vi nå ett arbetsliv där acceptans, inkludering och öppenhet inte bara präglar arbetsmiljön – utan är en hygienfaktor på alla arbetsplatser?

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg