Unionen Stockholm Regionråd 2021

Välkommen att ta del av handlingarna inför Unionen Stockholms regionråd 2021.

Välkommen att vara med och påverka!

Det fina med en förening är att alla kan vara med och påverka. Tyck till om vem som ska leda Unionen och vad vi ska fokusera på framöver genom att  nominera  kandidater och motionera till Unionen Stockholms  regionråd .

Regionrådet är regionens högsta beslutande organ som sammankallas varje år i april för att hålla regionens  årsmöte . På regionrådet samlas regionens medlemsvalda  ombud  för att bland annat rösta fram en ny regionstyrelse och besluta om motioner och annat som rör Unionen Stockholm.

Har du frågor om regionrådet?
Välkommen att kontakta Sandra Skånberg, projektledare, Unionen Stockholm, sandra.skanberg@unionen.se.

Unionen Stockholm regionråd 2021

Tid: 27 april 2021
Plats: Digitalt mötesforum
För: Dig som väljs till regionrådsombud

Påverka med motioner!

Tid för inlämning av motioner till regionrådet 2021 är passerad.

Har du förslag på vad Unionen ska tycka, tänka eller åstadkomma kan du skicka in motioner till regionens  årsmöte . Det går bra att göra när som helst men de motioner som kommer in efter 28 februari får vänta till nästa årsmöte.

Har du frågor om motioner? Eller vill skicka in motioner till 2022 års regionråd ?
Kontakta: Sandra Skånberg, projektledare, e-post sandra.skanberg@unionen.se

Utse regionrådsombud!

Senast 28 februari 2021.

Du som har en Unionenklubb på arbetsplatsen väljer regionrådsombud på klubbens  årsmöte  som ska hålls senast den 28 februari. Ju fler medlemmar ni är på jobbet, desto fler  ombud  har ni rätt att skicka.

Du som inte har en Unionenklubb på arbetsplatsen kan välja ombud till regionrådet på ett medlemsmöte. Om ni har ett  arbetsplatsombud  på din arbetsplats är det vanligtvis den personen som kallar till medlemsmöte. En eller flera medlemmar kan också ta initiativ och kalla till ett medlemsmöte på arbetsplatsen för att välja regionrådsombud.

Regionen kommer också kalla medlemmar utan lokal klubb eller arbetsplatsombud som inte själva haft ett medlemsmöte till ett särskilt möte där ni kan välja ombud till regionrådet bland de som närvarar. Om du är studerandemedlem, egenföretagare eller arbetssökande kallas du till ett särskilt möte där ni som är närvarande kan välja ombud till regionrådet. Dessa möten hålls av regionen i januari eller februari.

Har du frågor om regionrådsombud?
Kontakta: Sandra Skånberg, projektledare, e-post sandra.skanberg@unionen.se

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg