Unionen Östra Sörmland/Gotland Regionråd 2021

Välkommen att påverka Unionen Östra Sörmland/Gotlands riktning genom att nominera kandidater och skicka in motioner inför regionrådet 2021.

Välkommen att vara med och påverka!

Det fina med en förening är att alla kan vara med och påverka. Tyck till om vem som ska leda Unionen och vad vi ska fokusera på framöver genom att  nominera  kandidater och motionera till Unionen Östra Sörmland/Gotlands  regionråd .

Regionrådet är regionens högsta beslutande organ som sammankallas varje år i april för att hålla regionens  årsmöte . På regionrådet samlas regionens medlemsvalda  ombud  för att bl a rösta fram en ny regionstyrelse och besluta om motioner och annat som rör Unionen Östra Sörmland/Gotland.

Har du frågor om regionrådet? 
Välkommen att kontakta Sofie Tillgren, assistent, Unionen Östra Sörmland/Gotland, 
sofie.tillgren@unionen.se, Tel. 08-504 164 18

Unionen Östra Sörmland/Gotland regionråd 2021

Datum: Onsdagen den 21 april 2021

Tid: 18.00-20.00 (incheckning från17.30)

Plats: Digitalt via Easymeet

Nominering och valberedning

Både klubbar och enskilda medlemmar kan  nominera  kandidater till uppdrag i regionen. Sista dag för att nominera var den 31 januari.

Har du frågor om nominering?
Kontakta: Sonia Shahine, valberedningen, sonia.shahine@scania.se

Påverka med motioner!

Senast den 28 februari

Har du förslag på vad Unionen ska tycka, tänka eller åstadkomma kan du skicka in motioner till regionens  årsmöte . Det går bra att göra när som helst men de motioner som kommer in efter 28 februari får vänta till nästa årsmöte.

Har du frågor om motioner?
Kontakta: Sofie Tillgren, assistent, sofie.tillgren@unionen.se

Skicka in din motion till regionens årsmöte:  osg@unionen.se

Utse regionrådsombud!

Senast 28 februari

Du som har en Unionenklubb på arbetsplatsen väljer regionrådsombud på klubbens  årsmöte  som ska hålls senast den 28 februari. Ju fler medlemmar ni är på jobbet, desto fler  ombud  har ni rätt att skicka.

Du som inte har en Unionenklubb på arbetsplatsen kan välja ombud till regionrådet på ett medlemsmöte. Om ni har ett  arbetsplatsombud  på din arbetsplats är det vanligtvis den personen som kallar till medlemsmöte. En eller flera medlemmar kan också ta initiativ och kalla till ett medlemsmöte på arbetsplatsen för att välja regionrådsombud.

Regionen kommer också kalla medlemmar utan lokal klubb eller arbetsplatsombud som inte själva haft ett medlemsmöte till ett särskilt möte där ni kan välja ombud till regionrådet bland de som närvarar. Om du är studerandemedlem, egenföretagare eller arbetssökande kallas du till ett särskilt möte där ni som är närvarande kan välja ombud till regionrådet. Dessa möten ska hållas i januari eller februari av regionen.

Har du frågor om regionrådsombud? 
Kontakta: Sofie Tillgren, assistent, sofie.tillgren@unionen.se

Unionen Östra Sörmland/Gotland Regionrådshandlingar 2021

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?