Unionen Dalarna Regionråd 2021

Välkommen att påverka Unionen Dalarnas riktning genom att nominera kandidater och skicka in motioner inför regionrådet 2021.

Välkommen att vara med och påverka!

Det fina med en förening är att alla kan vara med och påverka. Tyck till om vem som ska leda Unionen och vad vi ska fokusera på framöver genom att  nominera  kandidater och motionera till Unionen Dalarnas regionråd .

Regionrådet är regionens högsta beslutande organ som sammankallas varje år i april för att hålla regionens  årsmöte . På regionrådet samlas regionens medlemsvalda  ombud  för att bl a rösta fram en ny regionstyrelse och besluta om motioner och annat som rör Unionen Dalarna.

Har du frågor om regionrådet?
Välkommen att kontakta Matthias Gran, Regionchef Unionen Dalarna, matthias.gran@unionen.se, Tel 0243-21 35 75.

Unionen Dalarna regionråd 2021

Tid: 15 april 2021

Plats: Ännu inte fastställt

Påverka med motioner!

Senast den 28 februari

Har du förslag på vad Unionen ska tycka, tänka eller åstadkomma kan du skicka in motioner till regionens  årsmöte . Det går bra att göra när som helst men de motioner som kommer in efter 28 februari får vänta till nästa årsmöte.

Har du frågor om motioner?
Kontakta: Matthias Gran, Regionchef Unionen Dalarna, matthias.gran@unionen.se

Skicka in din motion till regionens årsmöte:  dalarna@unionen.se

Utse regionrådsombud!

Senast 28 februari

Du som har en Unionenklubb på arbetsplatsen väljer regionrådsombud på klubbens  årsmöte  som ska hålls senast den 28 februari. Ju fler medlemmar ni är på jobbet, desto fler  ombud  har ni rätt att skicka.

Du som inte har en Unionenklubb på arbetsplatsen kan välja ombud till regionrådet på ett medlemsmöte. Om ni har ett  arbetsplatsombud  på din arbetsplats är det vanligtvis den personen som kallar till medlemsmöte. En eller flera medlemmar kan också ta initiativ och kalla till ett medlemsmöte på arbetsplatsen för att välja regionrådsombud.

Regionen kommer också kalla medlemmar utan lokal klubb eller arbetsplatsombud som inte själva haft ett medlemsmöte till ett särskilt möte där ni kan välja ombud till regionrådet bland de som närvarar. Om du är studerandemedlem, egenföretagare eller arbetssökande kallas du till ett särskilt möte där ni som är närvarande kan välja ombud till regionrådet. Dessa möten ska hållas i januari eller februari av regionen.

Har du frågor om regionrådsombud?
Kontakta: Maj-Inger Åhgren, Tf Regionchef Unionen Dalarna,
maj-inger.ahgren@unionen.se

Unionen Dalarna Regionrådshandlingar 2021

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg