Pensions- och omställningsavtalen med KFO prolongerade

Tidigare i höst sa arbetsgivarorganisationen KFO upp pensions- och försäkringsavtalen med PTK. Parterna har nu enats om att förlänga de nuvarande avtalen tills en ny försäkringslösning är klar.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?