Nytt avtal klart inom handeln

2017-06-08

Nu är Unionen överens med arbetsgivarna Svensk Handel om ett nytt treårigt avtal för avtalsområde tjänstemannaavtalet och detaljhandel. Avtalet gäller perioden 2017-05-01 – 2020-04-30.

De bägge avtalen omfattar tillsammans ca 43 000 medlemmar och avtalet följer ”märket” inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,5 procent avsätts till flexpension. 
 
Löneavtalet har löneutrymme om 2,0 % 2017, 2,0 % 2018 och 2,0 % 2019. 
 
Den lägsta löneökningen som en heltidsanställd tjänsteman ska erhålla (individgarantin) är 285 kr/mån för 2017, 291 kr för 2018 och 297 kr för 2019. Lägstlöner räknas upp motsvarande löneutrymmet.
 
Från och med 1 maj 2017 avsätts ytterligare 0,2 procent i systemet för flexpension (deltidspension). 1 maj 2019 avsätts ytterligare 0,3 procent. Systemet ska stegvis byggas ut till samma nivå som gäller för märkessättande förbund inom industrin, dock totalt max 2 procent.

På avtalswebben följer du senaste nytt i avtalsrörelsen 2017.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej