Förbundsråd 17-18 juni 2019

Under Unionens förbundsråd, årsmötet, träffas förtroendevalda medlemmar under två dagar och diskuterar och fattar beslut om bl a frågor som påverkar avtalsrörelsen.

Ett huvudsyfte med mötet är bland annat att landa i det grundläggande och viktiga inriktningsbeslut som i sin tur ska ligga till grund för de branschvisa krav vi kommer ställa i avtalsrörelsen. Även ledamöter till de tretton branschdelegationer som ska branschanpassa inriktningsbeslutet ska utses.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?