Följ vad som händer - notiser från arbetet med avtal 2020

Följ det som händer under resan mot nya avtal i avtalsrörelsen 2020.

Unionen växlar avtalskrav med IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer

(18/3) Under onsdagen växlar Unionen krav med arbetsgivarna på avtalsområde IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Det nuvarande avtalet löper ut 31 mars och förhandlingarna inleds inom kort.
 

Avtalsrörelsen och Corona-viruset

(16/3) De kort- och långsiktiga effekterna av Corona-viruset är svåra att överblicka och en fråga som uppstått är vilken påverkan situationen har på avtalsrörelsen. Unionens grundinställning är att det snarast är komponenter som korttidsarbete och krisstöd som är bäst lämpat att hantera tillfälliga konjunkturnedgångar och problem som uppstår utifrån det. Vi följer självklart utvecklingen noga och är ödmjuka för att läget kan ändras. Viktigt att komma ihåg när det gäller lönebildning  och nivå på löneökningstakt är att ha ett långsiktigt perspektiv med faktorer som internationell konkurrenskraft, inflation  och produktivitetsutveckling  för ögonen.
 

Avtalskrav växlade på avtalsområde Visita

(11/3) Nu har Unionen växlat krav med arbetsgivarna på avtalsområde Visita. Det nuvarande avtalet löper ut 31 maj och förhandlingarna inleds inom kort.

 

Avtalskrav växlade på avtalsområde Kompetensföretagen (f.d. Bemanningsföretagen)

(10/3) Nu har Unionen växlat krav med arbetsgivarna på avtalsområde Kompetensföretagen (f.d. Bemanningsföretagen). Det nuvarande avtalet löper ut 31 mars och förhandlingarna inleds inom kort.

 

Avtalskrav växlade på avtalsområde Kabin

(9/3) På måndagen växlade Unionen krav med arbetsgivarna i Svenska Flygbranschen på avtalsområde Kabin. Nuvarande avtal löper ut 31 mars och förhandlingarna inleds inom kort.

 

Avtalskrav växlade på avtalsområde Medieföretagen Public Service

(6/3) Nu har Unionen växlat krav med arbetsgivarna på avtalsområde Medieföretagen Public Service. Det nuvarande avtalet löper ut 31 mars och förhandlingarna inleds inom kort.

 

Ny film om kravet på löneutfyllnad vid vabb

(4/3) På onsdagen släppte Unionen en ny film i syfte att öka trycket i avtalsfrågan om löneutfyllnad vid vabb som är ett avtalskrav på många områden. Du kan se filmen här.

 

Opartiska ordföranden (Opo) går in i avtalsförhandlingarna

(1/3) Den 1 mars går de så kallade Opartiska ordföranden (Opo) in i industriförhandlingarna. Enligt den förhandlingsordning som finns för Industriavtalet så kallas opartiska ordföranden in en månad innan avtalen löper ut för att säkerställa att parterna sköter förhandlingarna enligt plan. De opartiska ordförandena består vanligtvis av två personer, en tidigare verksam representant för arbetsgivarna och en motsvarighet för arbetstagarna.

 

Förhandling pågår på bred front

(24/2) Den stora skylten "Förhandling pågår" är nu tänd, krav har växlats på alla områden som har avtal som löper ut 31 mars. Ytterligare kravväxlingar sker kontinuerligt under våren i god tid innan respektive avtalsområde löper ut. 

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?