Ett steg närmare flexpension för alla medlemmar i Unionen

2016-12-19

Unionen har på måndagen tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Almega tagit ett viktigt steg mot flexpension för alla anställda inom tjänstesektorn. Men än är ingenting klart. Nu ska paketet antas på alla avtalsområden inom Almega.

På en pressträff den 11 november presenterade Unionen en principöverenskommelse tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Almega om bland annat flexpension. Dessutom skulle fyra partsgemensamma arbetsgrupper förhandla om förändringar inom anställningsformer, förhandlingsordning, beredskap samt ta fram gemensamma riktlinjer vid omställning.

Måndagen den 19 december träffades Martin Linder, förbundsordförande för Unionen, och Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer och Almegas vd Anna-Karin Hatt för att fastställa slutresultatet. Nu finns en komplett uppgörelse att ta ställning till i respektive styrelser och delegationer.

– Arbetet med en paketlösning för flexpension på Almegas avtalsområden har i och med detta tagit ett viktigt steg på vägen, men ingenting är klart förrän helheten är klar, säger Martin Linder

Förankringsarbetet pågår in i januari och helheten kommuniceras i slutet av januari. Ambitionen är att överenskommelsen ska träda ikraft i tid för att flexpensionsfrågan inte ska komplicera 2017 års avtalsrörelse.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej