Syns man, värvar man - om klubbarna som växte mest 2012

2016-04-20

Ericsson i Stockholm, Volvo Personvagnar i Göteborg, Uniflex i Eskilstuna och Hi3G Access i Stockholm. Det var de arbetsplatser som fick flest nya medlemmar under 2012. En gemensam nämnare är att de ser till att märkas och höras på arbetsplatsen, skapar dialog och ger Unionen ett ansikte.

”Berätta att Unionen gör skillnad och på vilket sätt. Berätta att man får råd, stöd och hjälp i arbetslivet. Ta inte för givet att alla vet det.”

Så lyder rådet till alla klubbar och ombud från Bengt Fogelberg, klubbordförande på Ericsson i Kista, en av de arbetsplatser som fick flest nya medlemmar under 2012, 209 stycken närmare bestämt. Ett faktum som säkert delvis beror på pågående varselförhandlingar men också på att klubben är duktigt på att synas och höras på arbetsplatsen. I januari startade man till exempel en ny webbplats (bilden) som är öppen för både medlemmar och ickemedlemmar.

Webb före Saco

- Vi har redan märkt att många har besökt den. Vi ligger via denna sida oftast också före Saco med aktuell information så den är mycket uppskattad. Här annonserar vi också om aktiviteter som görs – till exempel pensions- och försäkringsinformationer.

- Till våra möten vi bjuder in till kan vi oftast bara nå dem som redan är medlemmar då vi bara har deras kontaktuppgifter. Det försöker vi lösa och göra värvande genom att i inbjudan verkligen uppmana medlemmarna att ta med sig kollegor som inte redan är medlemmar

Att synligheten påverkar värvningen håller Sara Ekdahl, klubbordförande på Hi3G  Acess som fick 154 nya medlemmar ifjol, med om:

– Det viktigaste är att kollegorna vet att ni finns. Så syns och hörs! Och gör det genom att prata med varandra och via andra kanaler som mail, intranät, affischer med mera.

– För några år sedan visste inte ens alla att en klubb fanns här – men det har vi nu vänt – på ganska enkla sätt. Nu när vi syns och hörs får vi också med fler medlemmar och mer genomslagskraft och insyn i företaget.

Möten inför förhandlingar

Inför förhandlingar försöker klubben på Hi3G så ofta som möjligt kalla till medlemsmöten för att visa att man vill ta del av medlemmarnas åsikter. Ofta bjuder klubben även in icke-medlemmar till mötena för att kunna informera och visa att de måste gå med för att kunna föra fram sin åsikt.

– Vi hänger upp affischer och skickar ut mail och info på intranätet från klubben.

–Men det viktigaste är egentligen att prata med kollegor om att vi finns och berätta vilka vi är och vad vi gör. Vad vår roll är helt enkelt.

Nyanställda

En aktivitet som klubben på Hi3G gör kontinuerligt är att vara med på de introduktionsdagar som finns för nyanställda.

– Vi berättar för de nyanställda om varför man ska gå med i Unionen, vad vi i klubben jobbar med och vilka vi är, berättar Sara Ekdahl.

– Oftast är vi tre stycken från klubben med på dessa och vi brukar då öppet under informationen ställa varandra frågan ”Varför är du medlem i Unionen?” och så berättar vi tre våra egna svar och tankar kring varför vi är med och varför vi valt att engagera oss och vara förtroendevalda.
 

Frukostmöten på Volvo

Att det är ett bra tillfälle att värva nyanställda håller Unionenklubben på Volvo Personvagnar med om. Klubben som växte med 227 medlemmar under 2012 är aktiv i välkomnandet av nya kollegor, får listor från arbetsgivaren och skickar ut brev och presentation av klubben verksamhet och representanter.

– Det gav väldigt många nya medlemmar ifjol, konstaterar Jörgen Olsson, vice ordförande och sektionsordförande som också betonar vikten av att klubbens företrädare märks och hörs på företaget.

”Vi syntes mycket” är Jörgens korta svar på frågan varför klubben fick många nya medlemmar ifjol. Förutom den lyckosamma välkomstprocessen ordnas regelbundna frukostmöten ute i grupperna kring aktuella frågor,  som lön, försäkringar/pensioner och arbetsmiljö. Till träffarna bjuds alla i gruppen in, även chefer och de som är med i andra förbund.

– Vi fick flera nya chefsmedlemmar som bytte från Ledarna, berättar Marie Ingvarsson Morten, medlemsadministrativt ombud på Unionenklubben som jobbar tillsammans med Jörgen Olsson med värvningen.

– Vi vill inte bara stå vid ingångarna och dela ut material. Med våra frukostmöten får vi en djupare dialog med möjlighet att ställa frågor också.
 

Samarbete med HR

Vid sidan av Ericsson, Hi3G och Volvo PV var Uniflex i Eskilstuna den arbetsplats som fick flest nya medlemmar ifjol, 125 stycken. Uniflex är  bemanningsföretag vars konsulter i många fall jobbar på Transcom. Så klubben på Transcom har tillsammans med regionkontoret i Västerås lagt upp ett långsiktigt arbete för att välkomna nya konsulter när de börjar.

– Först fick vi Uniflex att börja bjuda in Unionen när de hade information till nya konsulter. Sedan involerade vi HR på Transcom på samma sätt, berättar Mikael Widing på Unionen i Västerås som varit ett drivande stöd.

Unionen fortsätter synas med jämna mellanrum, vid introduktioner, i matsalen och som ifjol vid en luciavaka som Transcom, Uniflex och klubben bjöd på. Sedan en tid finns dessutom 4 arbetsplatsombud på Uniflex. En chef på kontoret och 3 stycken konsulter på Transcom.

På frågan om vilka tre råd Mikael Widing vill ge en klubb eller ett ombud som vill börja satsa på värvningen svarar han:

– För det första att synas. För det andra att vara aktiva. För det tredje att ta stöd av regionkontoret.

Apropå stöd poängterar Jörgen Olsson på Volvo hur viktigt samspelet är mellan den lokala och den centrala synligheten.

– Unionen är duktiga på att synas i media och reklam. Många har hört talas om Unionen redan, sedan kan vi lägga på den lokala touchen. Det enkla mänskliga mötet, den personliga dialogen är nyckeln till att få ett levande fack. Ett mejl i kvartalet är för lite.

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej