Nya arbetsmiljöstandarden är klar

Arbetsmiljöstandarden (ISO 45001) är klar. Företag kan certifiera sitt arbetsmiljöarbete genom ISO 45001 och standarden är giltig i hela världen. Syftet är att skapa bättre arbetsmiljö och minimera skador och arbetssjukdomar.

Det har varit drygt 4 års dragkamp mellan globala storföretagarintressen, konsultpåverkan och fackliga krav på arbetstagarnas inflytande. Standarden består av ett 90-tal "ska-krav" på arbetsmiljöpolicy, mål, riskbedömning och ständig förbättring.

Eftersom standarden är internationell berör den i princip hela vår arbetsmarknad. Det är oftast ett frivilligt åtagande att certifiera sig, så arbetsgivaren bestämmer om det blir aktuellt. Certifiering kan även vara ett upphandlingskrav för underentreprenörer.

Arbetsmiljöombud och klubbar kan också skapa en efterfrågan på att arbetsplatsen ska certifiera sig med standarden för att höja nivån i arbetsmiljöarbetet. Det är särskilt viktigt att arbetsmiljöombud vet att de har en roll ihop med ledningen och att de ska kunna påverka införandet eller genomförandet av standarden. Det skiljer denna från tidigare mer managementinriktade standarder.

Standarden är översatt till svenska och säljs av SIS (Svenska standardiseringsinstitutet). Här är länk till SIS, för den som vill läsa mer.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?