KFO har sagt upp pensions-, omställnings- och försäkringsavtal

Arbetsgivarföreningen KFO har sagt upp avtalen om pensioner (KTP), omställning och tjänstegrupplivförsäkring med PTK där Unionen ingår. Avtalen är uppsagda för upphörande av KFO per den 31 dec.

Förhandlingar om tjänstepension, sjukpension, omställningsstöd i samband med uppsägningar, livförsäkring m.m. sker nu genom PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en organisation för 26 fackförbund som representerar 850 000 privatanställda tjänstemän).

Varför sägs avtalet upp?

KFO har flera avtal med flera olika fackförbund och har uttryckt att det man vill uppnå är en mer enhetlig och egen lösning inom KFO. Gällande pensioner vill man underlätta administrationen för arbetsgivare.

Vad vill Unionen och PTK?

Dagens avtal är bra och bygger på de avtal som brukar gälla för tjänstemän inom privata sektorn. Unionen vill naturligtvis att pensions- och försäkringsvillkoren inte ska försämras utan vara så bra som möjligt. En större enhetlighet och förutsättningar för en enklare administration för arbetsgivare kan åstadkommas inom ramen för nuvarande avtalslösningar. Det är anmärkningsvärt att KFO säger upp avtalen och att förhandlingar om långsiktiga villkor som pensioner därmed förs under de förutsättningar som det skapar. Ambitionen från PTK och Unionens sida är naturligtvis att komma fram till en överenskommelse före årsskiftet.

Situationen uppmärksammades nyligen i medlemstidningen Kollegas webbupplaga. 

Mer information på PTKs webbsida

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?