Granskning av Unionens resande - rapport från EY

Unionens förbundsstyrelse har tagit emot en rapport från EY om Unionens resande. Efter analys har det vidtagits ytterligare åtgärder för att ha ett resereglemente som är i takt med tiden.

I samband med Aftonbladets granskning av Unionens internationella resor under slutet på 2018 uppstod det kritik som ledde till att Unionens förbundsstyrelse beslutade att ändra resepolicyn i december. Samtidigt valde man att ta in en extern granskare, EY, för att säkerställa kostnadsmedvetenhet och schysst resande.

Efter analys av EYs granskning har Unionens förbundsstyrelse nu valt att vidta fler åtgärder och uppdaterat resereglementet ytterligare för säkra upp att det går hand i hand med avsikten om att Unionens resande ska vara hållbart och kostnadsmedvetet samtidigt som det tar hänsyn till tidseffektivitet, arbetsmiljö och säkerhet för resenären.

Se EYs rapport och de aktuella reseriktlinjerna i sin helhet längst ner på sidan.
 

De aktuella resereglerna och förändringar i korthet:

  • Alla resebokningar sker via resebyrån HRG (exklusive kollektiva transportmedel och eventuell taxi) - inga resor bokas på egen hand
  • Flygklass:  ekonomi och aldrig business
  • Hotellklass: enkelrum av standardstorlek i mellanklass –  aldrig exklusiva lyxhotell
  • Tågklass: Icke ombokningsbar biljett i andra klass. Vid behov av resa i nattåg får egen kupé väljas
  • I första hand ska resenären välja kollektiva transportmedel på resmålet samt vid anslutning till och från flygplats och/eller tågstation
  • Ingen semester i samband med tjänsteresa
  • Eventuella bonuspoäng får inte användas privat
  • Betydliga förenklingar i form och språk samt instruktioner för bättre och enklare tillämpbarhet
  • Tydliga rutiner för kontroll och uppföljning efterlevnad av resereglernas efterlevnad

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?