Från och med 2018 är Bliwa ny försäkringsgivare för Unionens personförsäkringar

2017-08-18

Försäkringar är en av Unionens mest nyttjade och uppskattade medlemsförmåner. För att kunna erbjuda dig ännu bättre, tryggare och mer prisvärda försäkringslösningar har Unionen efter en upphandling valt att byta försäkringsgivare från Förenade Liv till Bliwa från och med 1 januari 2018.

Unionen genomför regelbundet upphandling för att säkerställa att de försäkringar som vi erbjuder är konkurrenskraftiga. Personförsäkringarna har dessutom setts över grundligt för att anpassas till våra medlemmars skilda behov och dagens arbetsliv där lönerna ökar, många kommer in senare i arbetslivet och allt fler väljer även att gå senare i pension.

Unionen har valt Bliwa
Bliwa är det försäkringsbolag som bäst kunnat matcha Unionens krav. Dessutom blir försäkringarna tillgängliga för fler tack vare generösare hälsoregler.

Försäkringar som omfattas
De försäkringar som ingår i upphandlingen är: Sjukförsäkring, Diagnosförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Livförsäkring, Familjeskydd, Förtidskapital (kallad Sjukkapital hos Bliwa), Seniorförsäkring och Barnförsäkring. Från och med årsskiftet kommer det finnas möjlighet att även teckna en sjukvårdsförsäkring hos Bliwa.

Frågor och svar för dig som tecknat Unionens gruppförsäkring genom Förenade Liv

Hur påverkar detta mig som idag är försäkrad hos Förenade Liv?
Du behöver inte göra någonting – dina försäkringar hos Förenade Liv upphör den 31 december 2017. Från och med den 1 januari 2018 får du automatiskt motsvarande försäkringar hos Bliwa istället. Detsamma gäller för försäkringar som du tecknat för din make, maka eller sambo.

Särskilda vilkkor kan gälla för barnförsäkring, se nedan.

Beroende på vilka försäkringar du har hos Förenade Liv och vilka anpassningar du har gjort, kan det bli vissa förändringar efter årsskiftet. I december kommer du att få individuellt anpassad information från Bliwa som beskriver innehållet i dina försäkringar.

Redan nu kan du läsa mer om de försäkringar som Bliwa erbjuder på bliwa.se/unionen

Hur kan jag se vilka försäkringar jag har idag?
Du kan logga in på Mina sidor på Förenade liv

Vad händer om jag har ett pågående skadeärende?
All kontakt kring ett pågående skadeärende har du med Förenade liv

Hur gör jag om jag vill förändra mitt försäkringsskydd?
Om du vill göra förändringar i dina försäkringar, nyteckna eller avsluta en försäkring före årsskiftet kontaktar du Förenade liv

Hur gör jag för att söka ersättning före årsskiftet?
För de skador som inträffar fram till och med 31 december 2017 ska du göra en skadeanmälan på Förenade liv. Förenade Liv har ansvar för alla skador som inträffat före årsskiftet.

Särskilda villkor för barnförsäkring utan enbarnspremie
2015 tog Unionen och Förenade Liv fram en ny barnförsäkring med enbarnspremie. Det är endast denna nya barnförsäkring som flyttas till Bliwa. Har du inte bytt till den nya barnförsäkringen gäller särskilda villkor för dig. I december får du individuellt anpassad information från Bliwa.

Vill du byta till den nya barnförsäkringen kontaktar du Förenade liv

För dig som är ny medlem i Unionen från 1 oktober 2017

Du som är ny medlem i Unionen efter 1 oktober 2017 är försäkrad hos Bliwa från din första dag som medlem. Som ny medlem i Unionen får du automatiskt fem försäkringar kostnadsfritt i tre månader:

 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Sjukkapital
 • Livförsäkring
 • Diagnosförsäkring

Försäkringarna är kostnadsfria i tre månader från den dag du blev medlem, under förutsättning att du var fullt arbetsför när du blev medlem. Du får ett grundskydd under din första tid som medlem och kan i lugn och ro se över ditt försäkringsskydd så att det passar dina behov. Vill du inte ändra någonting efter de första tre månaderna betalar du den första avin för att behålla ditt försäkringsskydd. Vill du lägga till eller ta bort en eller flera försäkringar, hör du av dig till Bliwa.se/unionen

För dig som är ny medlem i Unionen Egenföretagare från 1 oktober 2017

Du som är helt ny medlem i Unionen Egenföretagare efter 1 oktober 2017 är försäkrad hos Bliwa från din första dag som medlem. Som ny medlem i Unionen får du automatiskt sex försäkringar kostnadsfritt i tre månader:

 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Sjukkapital
 • Livförsäkring
 • Diagnosförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring

Vill du inte ändra någonting efter de första tre månaderna betalar du den första avin för att behålla ditt försäkringsskydd. Vill du lägga till eller ta bort en eller flera försäkringar, hör du av dig till Bliwa.se/unionen

Har du tidigare varit yrkesverksam medlem i Unionen men gjort en övergång till Unionen Egenföretagare får du endast sjukvårdsförsäkringen kostnadsfritt i tre månader.

För dig som är Studentmedlem

 • Studentmedlem med olycksfallförsäkring hos Förenade Liv
  Din studentolycksfallsförsäkring hos Förenade Liv upphör den 31 dec 2017. Från och med den 1 jan 2018 får du automatiskt motsvarande försäkring hos Bliwa istället. I december kommer du att få individuellt anpassad information från Bliwa som beskriver innehållet i din försäkring.
   
 • Ny medlem i Unionen Student från 1 oktober 2017
  Du kan teckna en olycksfallsförsäkring hos Bliwa.se/unionen. En olycksfallsförsäkring ger dig ersättning om du råkar ut för en olyckshändelse. Försäkringen täcker kostnader som kan uppstå vid olyckan, om du till exempel behöver läkarvård, krishjälp eller behöver resa till behandlingen.

 

För dig som är pensionärsmedlem

 • Pensionärsmedlem med seniorförsäkring hos Förenade Liv
  Beroende på vilka försäkringar du har hos Förenade Liv och vilka anpassningar du har gjort, kan det bli vissa förändringar efter årsskiftet. I december kommer du att få individuellt anpassad information från Bliwa som beskriver innehållet i dina nya försäkringar och vilka val du kan göra.
   
 • För dig som är ny pensionärsmedlem i Unionen från 1 oktober 2017
  Du som har tecknat Unionens gruppförsäkring hos Förenade Liv som yrkesverksam medlem får behålla den som en seniorförsäkring till en fördelaktig premie. Från och med 1 januari 2018 blir Bliwa ny försäkringsgivare för Unionen och då flyttas din försäkring med automatik.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej