Från och med 2018 är Bliwa ny försäkringsgivare för Unionens personförsäkringar

Försäkringar är en av Unionens mest nyttjade och uppskattade medlemsförmåner. För att kunna erbjuda dig ännu bättre, tryggare och mer prisvärda försäkringslösningar har Unionen den 1 januari 2018 bytt till Bliwa som försäkringsgivare för personförsäkringar.

Unionen genomför regelbundet upphandling för att säkerställa att de försäkringar som vi erbjuder är konkurrenskraftiga. Personförsäkringarna har setts över grundligt för att anpassas till våra medlemmars skilda behov och dagens arbetsliv där lönerna ökar, många kommer in senare i arbetslivet och allt fler väljer att gå senare i pension.

Unionen har valt Bliwa
Bliwa är det försäkringsbolag som bäst matchar Unionens krav. Dessutom blir försäkringarna tillgängliga för fler tack vare generösare hälsoregler.

Försäkringar som omfattas
De försäkringar som ingår i upphandlingen är: Sjukförsäkring, Diagnosförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Livförsäkring, Familjskydd, Sjukkapital, Seniorförsäkring och Barnförsäkring. Från och med 1 jan 2018 är det möjligt att även teckna en sjukvårdsförsäkring hos Bliwa.

Frågor och svar för dig som tecknat Unionens gruppförsäkring genom Förenade Liv

Hur påverkar detta mig som var försäkrad hos Förenade Liv?

Från och med den 1 januari 2018 fick du automatiskt motsvarande försäkringar hos Bliwa istället. Detsamma gäller för försäkringar som du tecknat för din make, maka eller sambo.

Om du har en sjukskrivning som inträffade före årsskiftet är Förenade Liv ansvarig för den i och med att de var försäkringsgivare fram tills årsskiftet. I så fall behöver du kontakta dem för en fortsättningsförsäkring.

Särskilda villkor kan gälla för barnförsäkring och seniorförsäkring, se nedan.

Beroende på vilka försäkringar du hade hos Förenade Liv och vilka anpassningar du gjort, kan det ha blivit  vissa förändringar efter årsskiftet. I december fick du individuellt anpassad information från Bliwa som beskriver innehållet i dina försäkringar.

Hur kan jag se vilka försäkringar jag har idag?
Logga in på Mina sidor med bank-id på Bliwa.se/unionen för att se mer om dina försäkringar.

Kan jag teckna autogiro och betala månatligen?
Logga in  med bank-id på Mina sidor Bliwa.se/unionen för att teckna autogiro. Då dras försäkringspremien varje månad istället och du slipper betala för fyra månader i taget via faktura. Om du haft autogiro hos Förenade Liv behöver du teckna nytt autogiro hos Bliwa.

Vad händer om jag har ett pågående skadeärende?
All kontakt kring ett pågående skadeärende har du med Förenade Liv

Hur gör jag för att söka ersättning före årsskiftet?
För de skador eller som inträffar fram till och med 31 december 2017 ska du göra en skadeanmälan på Förenade Liv. Förenade Liv har ansvar för alla skador som inträffat före årsskiftet.

Särskilda villkor för barnförsäkring utan enbarnspremie
2015 tog Unionen och Förenade Liv fram en ny barnförsäkring med enbarnspremie. Det är endast denna nya barnförsäkring som flyttas till Bliwa. Har du inte bytt till den nya barnförsäkringen gäller särskilda villkor för dig. Om du inte redan har gjort det behöver du vända dig till Bliwa för att teckna en ny barnförsäkring om du vill ha Unionens gruppförsäkring.

För dig som är ny medlem i Unionen från 1 oktober 2017

Du som är ny medlem i Unionen från 1 oktober 2017 är försäkrad hos Bliwa från din första dag som medlem. Som ny medlem i Unionen får du automatiskt fem försäkringar kostnadsfritt i tre månader:

 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Sjukkapital
 • Livförsäkring
 • Diagnosförsäkring

Försäkringarna är kostnadsfria i tre månader från den dag du blev medlem, om du uppfyller gruppförsäkringens anslutningsvillkor. Du får individuell information från Bliwa.

För dig som är Studentmedlem

 • Studentmedlem med olycksfallförsäkring hos Förenade Liv
  Från och med den 1 jan 2018 fick du automatiskt motsvarande försäkring hos Bliwa istället. I december fick du individuellt anpassad information från Bliwa som beskriver innehållet i din försäkring.
   
 • Ny medlem i Unionen Student från 1 oktober 2017
  Du kan teckna en olycksfallsförsäkring hos Bliwa.se/unionen.

För dig som är pensionärsmedlem

 • Pensionärsmedlem med seniorförsäkring hos Förenade Liv
  Beroende på vilka försäkringar du har hos Förenade Liv och vilka anpassningar du har gjort, kan det bli vissa förändringar efter årsskiftet. I december fick du individuellt anpassad information från Bliwa som beskriver innehållet i dina nya försäkringar och vilka val du kan göra.

Information för dig som har seniorlivförsäkring – det här gäller för dig

Bakgrund

Unionen har velat säkerställa att ha långsiktigt hållbara premier på livförsäkringen för seniormedlemmar. En grund för detta är att införa slutålder vilket garanterar att ersättning utbetalas om ett dödsfall inträffar före 86 års ålder.

Vem påverkas av detta?

79 år eller yngre
Din seniorlivförsäkring kommer att föras över automatiskt till Bliwa vid årsskiftet och du kommer att få en livförsäkring med slutålder 86 år. Det finns möjlighet att i stället välja en livförsäkring via en fortsättningsförsäkring hos Förenade Liv som är livsvarig – se nedan.

80-84 år
Din seniorlivförsäkring kommer att föras över automatiskt till Bliwa vid årsskiftet och du kommer att få en livförsäkring med slutålder 86 år. Du har möjlighet att välja en livsvarig livförsäkring hos Bliwa. För mer information om premier och villkor, kontakta Bliwa.

85 år eller äldre
Din seniorlivförsäkring kommer att föras över automatiskt till Bliwa vid årsskiftet och få en livsvarig försäkring hos Bliwa. För mer information om premier och villkor, kontakta Bliwa.

Information till dig som är 79 år eller yngre

Din seniorlivförsäkring kommer att föras över automatiskt till Bliwa vid årsskiftet och du kommer att få en livförsäkring med slutålder 86 år.

Är du intresserad av att behålla en livsvarig livförsäkring finns möjlighet att teckna en fortsättningsförsäkring hos Förenade Liv. Vi rekommenderar dig att höra av dig till både Bliwa och Förenade Liv för att jämföra premier och utbetalningsvillkor. Vänd dig till Bliwa för information om livförsäkring med slutålder 86 år och till Förenade Liv för information om den livsvariga livförsäkringen.

Kring de försäkringar som går över till Bliwa har Unionen i form av gruppföreträdare en avtalad möjlighet att vara med i översyn av premier och villkor. Därmed har Unionen förutsättningar att bevaka att det även i framtiden är en hållbar premiesättning för dessa försäkringar.

För mer information om premier och villkor kontakta Bliwa.
För mer information om fortsättningsförsäkringen, kontakta Förenade Liv.

Kontaktuppgifter

Bliwa

Bliwa.se/unionen
E-post: unionen@bliwa.se
Telefonnummer: 08-670 11 00

Förenade Liv

Forenadeliv.se/unionen
E-post: kundservice@forenadeliv.se

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?