Ny ekonomimodell och förändrad medlemsavgift

På kongressen beslutades det om en ny ekonomimodell och en förändrad medlemsavgift för nästa kongressperiod.

Den nya ekonomimodellen skapar förutsättningar för att genomföra det handlingsprogram som tidigare beslutats av kongressen. Den handlar i grunden om att i ännu högre grad än idag tillsammans ta oss an utmaningar och möjligheter i framtidens arbetsliv och att vi ska göra det på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Den nya ekonomimodellen innebär också en förändrad medlemsavgift nästa kongressperiod. Unionen har haft oförändrade medlemsavgifter sedan grundandet 2008. Kongressen beslutade att avgiften ska höjas med tio kronor/månad för medlemmar som tjänar över 25 000 kronor/månad och blir därmed 235 kronor/månad. För medlemmar som tjänar under 25 000 kronor/månad är avgiften oförändrad.