Unionens Studiestöd

För att stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden kan Unionen ge stöd för kompetensutveckling. Bli medlem i Unionen och du kan få ersättning för bland annat litteratur- och materialkostnader med upp till 3 425 kr per termin - totalt 13 700 kr.

Bli medlem!

Vad kan jag få ersättning för?

Du kan få ersättning oavsett om du pluggar på heltid eller kompetensutvecklar dig vid sidan av jobbet, i Sverige eller utomlands. Du kan få ersättning både för längre utbildningar och kortare kvälls- eller endagarskurser. Du kan läsa språk, marknadsföring, juridik, lära dig ny programvara eller något helt annat som gör att du utvecklas i ditt yrkesliv.

Du kan få ersättning för kursavgifter, kåravgift, kurslitteratur och annat som finns med i en litteratur-/materiallista från utbildningen eller skolan.

3 mån utan avgift

Studiestödet, så funkar det

Du kan ansöka om ersättning för kostnader för pågående termin och även retroaktivt ett år tillbaka i tiden. När du uppnått totala maxbeloppet 13 700 kr (max 3 425 kr per termin), så kan du efter tre år återigen söka ersättning. Dessa belopp gäller från och med 1 januari 2019.

Du kan få ersättning både för längre utbildningar och kortare kvälls- eller endagskurser. Du kan läsa språk, marknadsföring, juridik, lära dig ny programvara eller något helt annat som gör att du utvecklas i ditt yrkesliv. Du kan även få ersättning för dina kostnader för lärarledda lektioner i samband med att du tar körkort.

Du kan få ersättning för kursavgifter, kåravgift, kurslitteratur och annat som finns med i en litteratur-/materiallista från utbildningen eller skolan.

Hur mycket kan vår inkomstförsäkring ge dig?

Ange din månadslön i räknaren för att ta reda på hur mycket vår inkomstförsäkring är värd för dig.

Månadslön före skatt per månad:

Räkna ut vad inkomstförsäkring och tillägsförsäkring ger dig!

Du får många fördelar som medlem i Unionen

Här är tre av dem:

 1. En trygg inkomst­försäkring som kompletterar a-kassan
  A-kassan ersätter inte det du tjänar över 25 025 kr. Med vår inkomstförsäkring kan du, tillsammans med a-kassan, få behålla upp till 80 % av din tidigare lön. Använd gärna vår Inkomstberäknare för att se vad du tjänar på vår Inkomstförsäkring!

 2. Hjälp vid löne- och utvecklingssamtal
  Vi ger dig råd och stöd när det är dags för lönesamtal och utvecklingssamtal. Lönesamtalet är årets viktigaste möte för dig och din lön. Med hjälp av lönestatistik och lönecoachning kan vi hjälpa dig komma väl förberedd till ditt lönesamtal och öka dina möjligheter att få gehör för dina krav.

  Utvecklingssamtal, som du bör ha en gång om året, är till för att utveckla dig som medarbetare och företaget som helhet. Att komma väl förberedd till dessa samtal är minst lika viktigt som inför lönesamtalet. Självklart hjälper vi dig med det också!

 3. Rådgivning, rätts- och förhandlingshjälp
  Ibland kör det ihop sig. Ibland kommer man inte överens. Ibland hopar sig molnen vid horisonten. Men det är lugnt - som medlem får du råd och stöd när det uppstår problem och tvister på arbetsplatsen.

Frågor och svar

Vi svarar gärna på dina frågor. Här är några av de vanligaste.

Ansök om medlemskap

Vem kan söka Unionens Studiestöd?

- Yrkesverksam * medlem (eller Unionen egenföretagare) i Unionen sedan minst sex månader tillbaka

- Nybliven yrkesverksam medlem i Unionen som tidigare haft minst sex månaders medlemskap i Unionen Student

- Nybliven yrkesverksam medlem i Unionen som tidigare varit ansluten i annat fackförbund minst sex månader under de senaste tre åren.

* Till yrkesverksam medlem räknas även du som varit yrkesverksam medlem i minst sex månader men kanske för tillfället har arbetsmarknadsstatus föräldraledig, arbetslös, studerande eller sjukskriven.

Sök igen efter 3 år

När du uppnått det totala maxbeloppet 13 700 kr kan du efter tre år söka ersättning igen.

Du kan ansöka om ersättning för:

Kostnader för pågående termin, lärarledda kurser (även distansstudier), utlandsstudier, kursavgifter, kopieringskostnad för upptryckning av uppsats, certifieringskostnader eller kåravgift. Du kan söka för studielitteratur, studiematerial eller förbrukningsmaterial som finns med på litteratur- eller materiallista från utbildaren.

Du kan inte söka ersättning för:

Fritids- och hobbykurser, kurser som inte är lärarledda, medlemsavgifter i olika organisationer, datoruppkopplingar i form av bredband eller kostnader för resor, kost och logi. Inte heller förarbevis för båt, skeppar-och jägarexamen, MC-kort eller grönt kort i golf, kurser där syftet är att personen ska praktisera detta på sin arbetsplats utöver ordinarie arbetsuppgifter som t.ex. massage eller kostutbildningar. Vi ersätter inte distans- och onlinekurser utan lärarledning, kurser inom friskvård och personlig utveckling som t.ex. mindfullness, besök hos coach, inspirationsföreläsningar, yogalektioner och stresshantering. (Däremot kan du söka för kurser som leder till yrkesinstruktör inom ovanstående områden.)

Vad kräver inkomst­försäkringen?

För att få ut ersättning när du blir utan jobb krävs det att du har varit medlem i både Unionen och i en svensk a-kassa och att du har omfattats av försäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Utöver detta måste du ha arbetat minst 80 timmar per månad i 12 månader under de senaste 18 månaderna. Om du varit sjuk eller föräldraledig under 18-månadersperioden, "hoppar man över" den tiden. Istället får du tillgodoräkna dig arbete under motsvarande tidsperiod närmast före de 18 månaderna. Kravet är att du har varit med i försäkringen hela den period som du har arbetat. Se fullständiga försäkringsvillkor.

Om du är medlem i mer än ett fackförbund samtidigt gäller särskilda regler. För mer information kontakta oss på telefon 0771-27 28 00.

Tänk på att anmälan till inkomstförsäkringen inte sker med automatik i samband med att man anmäler sig till arbetsförmedlingen och a-kassan .

Teckna tilläggsförsäkring - få fler dagar och högre inkomst

Med inkomstförsäkringens tilläggs­försäkring kan du bygga på ditt inkomst­skydd och få 50 extra ersättnings­dagar utöver de 150 dagarna som redan ingår i medlems­avgiften. Mot en premie kan du få totalt upp till 200 ersättnings­dagar (9 månader) och du får dessutom möjligheten att försäkra din inkomst över 60 000 kr/mån före skatt ända upp till 150 000 kr/mån före skatt.

Kostnaden för tilläggsförsäkringen är 50 kr/mån för löner mellan 20 900 kr/mån före skatt och 60 000 kr/mån före skatt och 100 kr/mån för löner som överstiger 60 000 kr/mån före skatt. Du tecknar tilläggsförsäkringen när du blivit medlem i Unionen.

Inkomstförsäkring vid egen uppsägning

Unionens inkomstförsäkring gäller även om du säger upp dig själv. Om a-kassan beslutar om så kallade avstängda dagar (45 dagar) på grund av att du sagt upp dig utan giltigt skäl har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen under de dagar du inte får någon ersättning från a-kassan. Avstängningsperioden vid egen uppsägning är 45 dagar som därefter följs av 7 dagars karensperiod. Sammantaget motsvarar detta runt 2,5 månader i kalendertid. På Unionens a-kassas webbplats finns mer information gällande a-kassans regler för egen uppsägning.

Kom ihåg a-kassan!

Ditt medlemskap i Unionen innebär inte att du per automatik också är medlem i a-kassan . Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två olika organisationer och du väljer själv om du vill gå med i en a-kassa eller inte. A-kassa är däremot något som vi på Unionen rekommenderar, för din trygghets skull, men också för att medlemskap i en svensk a-kassa krävs för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen om du skulle bli arbetslös.

Fördelarna är många - Gå med i Unionen redan idag!

Vi är mer än 660 000 medlemmar. Med oss får du extra krafter på jobbet.