När du vill ha högre lön - vi har verktygen!

Som medlem i Unionen får du tillgång till våra unika digitala verktyg och andra användbara tjänster för att hitta rätt löneläge inför ett nytt jobb. Eller för att vässa argumenten inför lönesamtalet och höja din lön när du tar dig an nya uppgifter i jobbet.

Bli medlem här!

Vi har verktygen för din löneutveckling

  1. Testa vårt superenkla digitala verktyg Löneratorn! Verktyget baseras på aktuella marknadslöner, det vill säga en kompetent sammanställning av relevant statistik, efterfrågan på specifik kompetens och konjunkturläge i olika branscher på svensk arbetsmarknad. Dra i reglagen och få fram ett rimligt lönespann för en tjänst som din!
  2. Boka in en tid för lönecoachning! Som medlem i UnionenBli medlem nu, så bjuder vi på avgiften de första tre månaderna kan du när som helst boka en tid som passar dig för lönecoachning - våra specialiserade rådgivare hjälper dig med argumenten utifrån just din individuella situation inför lönesamtalet eller förhandlingen, när du behöver det. Bli medlem nu så bjuder vi på avgiften de första tre månaderna.
  3. Ta ett djupdyk i vår lönestatistik . Unionen är Sveriges största fackförbund, med drygt 660 000 medlemmar; anställda, chefer och egenföretagare i en mängd olika branscher inom det privata näringslivet och ideell sektor över hela landet. Vi har en unik källa till den mest relevanta lönestatistiken för dig som jobbar i privat sektor.
  4. Förhandlingshjälp. Om det skulle uppstå en tvist rörande dina löneutbetalningar eller tjänstpensionsinbetalningar kan du som är eller blir medlem få hjälp att reda ut frågan, förhandla med arbetsgivaren eller till och med driva ärendet till rättslig prövning, om det är vad som krävs för att du ska få det du har rätt till.

Vi försäkrar också din lön

Här nedanför kan du själv räkna på hur mycket du kan få ut från vår inkomstförsäkring, om du skulle hamna mellan jobb. 

Månadslön före skatt per månad:

Räkna ut vad inkomstförsäkring och tillägsförsäkring ger dig!

 

När du har en hög lön - få fler dagar med högre ersättning med vår tilläggsförsäkring!kulram

Med inkomst-försäkringens tilläggsförsäkring kan du bygga på ditt inkomst­skydd och få 50 extra ersättnings­dagar utöver den ordinarie inkomst-försäkringens 150 dagar - som redan ingår i medlems­avgiften.

Mot en premie kan du få totalt upp till 200 ersättnings­dagar (9 månader) och du får dessutom möjligheten att försäkra din inkomst över 60 000 kr/mån före skatt ända upp till 150 000 kr/mån före skatt.

Kostnaden för tilläggsförsäkringen är 50 kr/mån för löner mellan 25 025 kr/mån före skatt och 60 000 kr/mån före skatt och 100 kr/mån för löner som överstiger 60 000 kr/mån före skatt. Du tecknar tilläggsförsäkringen när du blivit medlem i Unionen.

Inkomstförsäkring även om du säger upp dig själv 

Unionens inkomstförsäkring gäller även om du säger upp dig själv. Det är det inte alla inkomstförsäkringar som gör.

Om  a-kassan  beslutar om så kallade avstängda dagar (45 dagar) på grund av att du sagt upp dig utan giltigt skäl får du vänta på ersättning från inkomstförsäkringen också, eftersom det senare är ett komplement till det förra.

Det gäller normalt en period om 45 dagar som därefter följs av 6 dagars obligatorisk karens. Sammantaget motsvarar detta runt 2,5 månader i kalendertid. Men därefter följer inkomstförsäkringens 150 dagar, eller tilläggsförsäkringens 200 dagar - med upp till 80 procent av den lön du tidigare haft. 

Rådgivarna svarar på dina frågor om lön

Prova på - vi bjuder på avgiften de första 3 månaderna!

Vi säkrar en stabil löneutveckling

Stabil löneutveckling 

XL långsmalSom Sveriges största fackförbund på privat sektor är Unionen en stark förhandlingspart i avtalsrörelsen och en garant för en stabil och hållbar löneutveckling inom våra avtalsområden som på arbetsmarknaden i stort.

Årlig lönerevision

Lagen ger dig ingen rätt till högre lön. Men när din arbetsplats omfattas av Unionens kollektivavtal har du rätt till en årlig lönerevision ; årliga lönesamtal med din chef, där du får motiverat varför du har den lön du har och vad du kan göra för att få upp din lön, och i de allra flesta fall – en faktisk årlig lönehöjning.

Högre lön vid utökat ansvar

Du har ingen självklar rätt till högre lön för att du tar på dig ett utökat ansvar i jobbet. Men i Unionens kollektivavtal, i den del som kallas löneavtal som rör lön, finns det reglerat att förändrade arbetsuppgifter med utökat ansvar också bör avspeglas i en löneökning.

Trygg ekonomi i slutet av arbetslivet

Med Unionens kollektivavtal på din arbetsplats får du också inbetalningar till din tjänstepension – utan tjänstepension har du bara allmän pension när du blir gammal. Dessutom har du möjlighet att trappa ner i arbetstid mot slutet av arbetslivet, utan att förlora inkomst eller pension - med Unionens kollektivavtalade ”flexpension”.

Prova på medlemskapet! 3 månader utan avgift

Ersättning från inkomst­försäkringen

Det lite mer finstilta:

För att få ut ersättning från inkomstförsäkringen om du hamnat mellan jobb krävs det att du har varit medlem i både Unionen och i en svensk a-kassa samt att du har omfattats av försäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Du måste också ha arbetat minst 80 timmar per månad (en vanlig veckas heltidsarbete motsvarar 40 timmar) i 12 månader under de senaste 18 månaderna.

Om du varit sjuk eller föräldraledig under 18-månadersperioden "hoppar man över" den tiden. Istället får du tillgodoräkna dig arbete under motsvarande tidsperiod närmast före de 18 månaderna.

Det som krävs är att du har varit med i försäkringen (det vill säga varit medlem i Unionen) hela den perioden. Se fullständiga försäkringsvillkor.

Om du är medlem i mer än ett fackförbund samtidigt gäller särskilda regler. För mer information kontakta oss på telefon 0771-27 28 00.

Tänk på att anmälan till inkomstförsäkringen inte sker med automatik i samband med att man anmäler sig till arbetsförmedlingen och  a-kassan  .

Kom ihåg a-kassan!

Ditt medlemskap i Unionen innebär inte att du per automatik också är medlem ia-kassan.

Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två olika organisationer och du väljer själv om du vill gå med i en a-kassa eller inte.

A-kassa är däremot något som vi på Unionen rekommenderar, för din trygghets skull, men också för att medlemskap i en svensk a-kassa krävs för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen om du skulle bli arbetslös.