100 000 chefer har redan tagit beslutet.

Tillsammans är vi Sveriges största fackförbund för chefer med budget-, personal- eller verksamhetsansvar. Välkommen att gå med du också.

Bli medlem!

Inkomstförsäkring ingår

Inkomstförsäkringen ingår alltid i ditt medlemskap och kompletterar din ersättning från en a-kassa med upp till 80 % av din inkomst upp till 60 000 kr/mån före skatt. Ersättningen från inkomstförsäkringen kan du få ut i 150 ersättnings­dagar, ungefär 7 månader

Tilläggsförsäkring - Inkomstförsäkring upp till 150.000 kr/mån

Med inkomstförsäkringens tilläggs­försäkring kan du bygga på ditt inkomst­skydd och få 50 extra ersättnings­dagar utöver de 150 dagar som redan ingår i medlems­kapet. Dessutom försäkrar du inkomster över 60 000 kr/mån ända upp till 150 000 kr/mån före skatt.

Tilläggsförsäkringen ingår inte i medlemskapet, utan du tecknar den separat när du blivit medlem i Unionen. Kostnaden för tilläggsförsäkringen är 100 kr/mån för löner som överstiger 60 000 kr/mån före skatt.

Framgång och trygghet på en annan nivå.

Som chef är du anställd och ledare på samma gång och har därför unika behov. Genom Unionen Chef får du rådgivning och trygghet i din anställning samtidigt som vi ger dig utveckling och professionellt stöd i din chefsroll.

Unionen chef

För din skull. Och alla andras.

Som medlem får du personliga tjänster och förmåner du själv har nytta av och som hjälper dig förbättra lönen, kompetensen, arbetsmiljön och allt annat på jobbet. Samtidigt bidrar du och över 685 000 andra till styrkan som gör att vi tillsammans kan driva på för ett tryggt, utvecklande och hållbart arbetsliv för alla. På varje arbetsplats och i hela det privata arbetslivet.

Hur mycket kan vår inkomstförsäkring ge dig?

Ange din månadslön i räknaren för att ta reda på hur mycket vår inkomstförsäkring är värd för dig.

Månadslön före skatt:

Räkna ut vad inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring ger dig!

Du får många fördelar som medlem i Unionen Chef

Här är fyra av dem.

 1. En trygg inkomst­försäkring som kompletterar a-kassan

  I medlemskapet ingår en kraftfull inkomst­försäkring där du tillsammans med a-kassan får upp till 80 procent av din tidigare lön vid uppsägning . Grund­försäkring upp till 60 000 kr/mån, frivilligt tillägg upp till 150 000 kr/mån.

 2. Chefslinjen - någon som svarar

  I Unionen kan vi dina rättig­heter och är experter på privat svensk arbets­marknad. Vi ger snabba svar på alla frågor om arbetsrätt och om de villkor och förmåner som vi och arbetsgivaren har förhandlat fram i kollektivavtalet på arbetsplatsen. Ring chefslinjen, 0771 344 344 så svarar vi.

 3. Din personliga ombudsman

  Som medlem får du också en personlig kontaktperson med lokal förankring. Perfekt när du behöver råd, stöd eller ett bollplank vid omorganiseringar och andra utmaningar i din roll som chef. Vi har 26 regionkontor över hela landet, nära dig.

 4. Kompetensutveckling och nätverk

  Som chefsmedlem i Unionen ger vi dig kunskap och professionellt stöd i din yrkesroll. Vi arrangerar seminarier, utbildningar och nätverksträffar där du kan öka din kompetens, inspireras och reflektera kring ditt ledarskap. Passa på att vidga ditt nätverk och byta erfarenheter med andra chefer.

Vad är det som gör Unionen Chef annorlunda?

Det är en mycket bra fråga! Här är några anledningar.

 • Skräddarsydda chefsutbildningar 

  Vi ordnar chefsutbildningar över hela landet och ger dig rabatt på utvalda kurser hos IHM. 

 • Inkomstförsäkring

  A-kassan ersätter inte det du tjänar över 33 000 kr. Med vår inkomstförsäkring kan du tillsammans med a-kassan, få behålla upp till 80 % av din tidigare lön.

 • Inkomstförsäkring upp till 150 000 kr/mån

  Med inkomstförsäkringens tilläggs­försäkring kan du bygga på ditt inkomst­skydd och få 50 extra ersättnings­dagar utöver de 150 dagar som redan ingår i medlems­kapet. Dessutom försäkrar du inkomster över 60 000 kr/mån ända upp till 150 000 kr/mån före skatt.

Ansök om medlemskap

Frågor och svar

Vi svarar gärna på dina frågor. Här är några av de vanligaste.

Vad kräver inkomst­försäkringen?

För att få ut ersättning när du blir utan jobb krävs det att du har varit medlem i både Unionen och i en svensk a-kassa och att du har omfattats av försäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Utöver detta måste du ha arbetat minst 80 timmar per månad i 12 månader under de senaste 18 månaderna. Om du varit sjuk eller föräldraledig under 18-månadersperioden, "hoppar man över" den tiden. Istället får du tillgodoräkna dig arbete under motsvarande tidsperiod närmast före de 18 månaderna. Kravet är att du har varit med i försäkringen hela den period som du har arbetat. Se fullständiga försäkringsvillkor.

Tänk på att anmälan till inkomstförsäkringen inte sker med automatik i samband med att man anmäler sig till arbetsförmedlingen och a-kassan .

Teckna tilläggsförsäkring - få fler dagar och högre inkomst

Med inkomstförsäkringens tilläggs­försäkring kan du bygga på ditt inkomst­skydd och få 50 extra ersättnings­dagar utöver de 150 dagarna som redan ingår i medlems­avgiften. Mot en premie kan du få totalt upp till 200 ersättnings­dagar (9 månader) och du får dessutom möjligheten att försäkra din inkomst över 60 000 kr/mån före skatt ända upp till 150 000 kr/mån före skatt.

Kostnaden för tilläggsförsäkringen är 50 kr/mån för löner mellan 25 025 kr/mån före skatt och 60 000 kr/mån före skatt och 100 kr/mån för löner som överstiger 60 000 kr/mån före skatt. Du tecknar tilläggsförsäkringen när du blivit medlem i Unionen.

Inkomstförsäkring vid egen uppsägning

Unionens inkomstförsäkring gäller även om du säger upp dig själv. Om a-kassan beslutar om så kallade avstängda dagar (45 dagar) på grund av att du sagt upp dig utan giltigt skäl har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen under de dagar du inte får någon ersättning från a-kassan. Avstängningsperioden vid egen uppsägning är 45 dagar som därefter följs av 7 dagars karensperiod. Sammantaget motsvarar detta runt 2,5 månader i kalendertid. På Unionens a-kassas webbplats finns mer information gällande a-kassans regler för egen uppsägning.

Kom ihåg a-kassan!

Ditt medlemskap i Unionen innebär inte att du per automatik också är medlem i a-kassan . Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två olika organisationer och du väljer själv om du vill gå med i en a-kassa eller inte. A-kassa är däremot något som vi på Unionen rekommenderar, för din trygghets skull, men också för att medlemskap i en svensk a-kassa krävs för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen om du skulle bli arbetslös.

Fördelarna är många - Gå med i Unionen Chef redan idag!

Vi är 100 000 medlemmar i Unionen Chef och sammanlagt mer än 685 000 medlemmar i Unionen. Med oss får du extra krafter på jobbet och de tre första månaderna utan kostnad.