Ny anställning

Det här fomuläret fyller du i om du har fått en ny anställning. Fyll bara i de fält som gäller för dig.

* = obligatorisk uppgift

Grundläggande uppgifter

Ange ditt personnummer i formatet ååååmmddxxxx.

Anställning


Lön och förmåner

Din fasta lön för en månad.
Din rörliga lön för en månad.
Tillägg för skiftarbete eller arbete på obekväm arbetstid.
Det totala värdet av alla förmåner under en månad. Exempel är fri bil och rikskuponger.
Ange om du har rätt till betald övertid.
Ange om du är anställd på heltid eller deltid. Sjukskrivning, föräldraledighet eller liknande påverkar inte detta.
%
Ange om du är chef.

Datum

Ange månad och år från när uppgifterna börjar gälla. Du kan max ange ett år bakåt eller framåt från dagens datum.

Ange din yrkeskod (ALS) - frivillig uppgift

Ange din tresiffriga ALS-kod. Observera att det här inte är en obligatorisk uppgift. Läs mer om hur du hittar din ALS-kod.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej