Uppdatera lön och förmåner

Här fyller du i vad du tjänar i form av lön och förmåner under en vanlig arbetsmånad. Fyll bara i de fält som gäller för din anställning. Obs! Om du har fått en ny anställning det senaste året uppdaterar du både lön och anställningsuppgifter under Ny anställning istället.

* = obligatorisk uppgift

Grundläggande uppgifter

Ange ditt personnummer i formatet ååååmmddxxxx.

Lön och förmåner

Din fasta lön för en månad.
Din rörliga lön för en månad.
Tillägg för skiftarbete eller arbete på obekväm arbetstid.
Det totala värdet av alla förmåner under en månad. Exempel är fri bil och rikskuponger.
Ange om du har rätt till betald övertid eller inte.
Ange om du är anställd på heltid eller deltid. Sjukskrivning, föräldraledighet eller liknande påverkar inte detta.
%
Ange om du är chef.

Datum

Ange månad och år från när uppgifterna börjar gälla. Du kan max ange ett år bakåt eller framåt från dagens datum.

Ange din yrkeskod (ALS) - frivillig uppgift

Ange din tresiffriga ALS-kod. Observera att det här inte är en obligatorisk uppgift. Läs mer om hur du hittar din ALS-kod.