Din begäran om utträde är mottagen - FTF

Alla utträden ska ske skriftligen. Vi skickar nu en blankett för underskrift till din folkbokföringsadress. Skriv under och returnera till oss snarast.

Medlemskapet upphör fr o m önskat datum - dock tidigast den sista innevarande månad - och under förutsättning att vi mottagit din undertecknade blankett.

Med vänlig hälsning,
Unionen

 

 

 

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?