Din begäran om utträde är mottagen - Annat verksamhetsområde

Alla utträden ska ske skriftligen. Vi skickar nu en blankett för underskrift till din folkbokföringsadress. Skriv under och returnera till oss snarast.

Medlemskapet upphör fr o m önskat datum - dock tidigast den sista innevarande månad - och under förutsättning att vi mottagit din undertecknade blankett.
 
Med vänlig hälsning,
Unionen

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej